Niedokrwistość nabyta w trakcie hospitalizacji a śmiertelność w ostrym zawale serca

Adam C. Salisbury i wsp – Hospital-acquired anemia and in-hospital mortality in patients with acute myocardial infarction LINK: Am Heart J 2011;162:300

Niedokrwistość nabyta w trakcie hospitalizacji (hospital acquired anemia – HAA) definiowana jest jako spadek poziomu hemoglobiny od wartości prawidłowych do  <13.7 g/dL u mężczyzn w wieku 20 do 59 lat, <13.2 g/dL u mężczyzn ≥60 roku życia oraz do <12.2 g/dL dla kobiet. 

Łagodna HAA definiowana jest jako poziom hemoglobiny >11.0 g/dL), umiarkowana jako poziom hemoglobiny 9.1-11.0 g/dL a ciężka jako poziom hemoglobiny ≤9.0 g/dL.

HAA jest zjawiskiem częstym u chorych hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego. Jej związek ze śmiertelnością szpitalną analizowali w swojej pracy Salisbury i wsp., korzystając z zawartych w bazie danych Health Facts informacji o nieselekcjonowanej populacji 17,676 kolejnych chorych ze świeżym zawałem serca i prawidłowym wyjściowym poziomem hemoglobiny, nie poddanych pomostowaniu tętnic wieńcowych.

HAA rozwinęła się aż u 10,166 chorych (57.5%). W tej grupie 6,615 osób (37.4%) miało łagodną postać HAA; 2,740 osób (15.5%) umiarkowaną  a 811 (4.6%) ciężką HAA.

Śmiertelność wewnątrzszpitalna okazała się wyższa u chorych z HAA (i rosła wraz ze wzrostem jej ciężkości – bez HAA 266 [3.5%], łagodna HAA 260 [3.9%], umiarkowana HAA 222 [8.1%], oraz ciężka HAA 148 [18.3%], P<0.001). Skorygowany iloraz szans zgonu wewnątrzszpitalnego był wyższy u chorych z umiarkowaną HAA (iloraz szans 1.38, 95% CI 1.10-1.73) i ciężką HAA (3.39, 95% CI 2.59-4.44) w porównaniu z chorymi bez HAA.

A zatem jatrogenny spadek poziomu hemoglobin poniżej 11 g/dL należy uznać za zjawisko niekorzystne prognostycznie, bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu chorych.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Sierpień 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Niedokrwistość nabyta w trakcie hospitalizacji a śmiertelność w ostrym zawale serca”