Zmiany wskaźników śmiertelności z powodu zawału serca w ostatnich 30 latach

Cristina Sala i wsp – Trends in Q-wave acute myocardial infarction case fatality from 1978 to 2007 and analysis of the effectiveness of different treatments LINK: Am Heart J 2011;162:444

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się spadek wskaźników śmiertelności sercowo-naczyniowej związany zarówno ze zmniejszeniem zapadalności jak i redukcją zgonów.  Na spadek zapadalności wpłynęła przede wszystkim kontrola czynników ryzyka a na spadek liczby zgonów stosowanie skutecznego leczenia.

Wszyscy zainteresowani tym zagadnieniem powinni zapoznać się z wynikami pracy przedstawionej na łamach American Heart Journal. Jej celem była ocena zmian wskaźników 28-dniowej śmiertelności w pierwszym zawale serca z załamkiem Q od roku 1978 do 2007, w dużym populacyjnym rejestrze szpitalnym (region Girona, pólnocno-wschodnia Hiszpania) obejmującym chorych w wieku od 25 do 74 lat.

W trakcie 30-letniego badania do rejestru włączono 3 982 chorych. Średnia 28-dniowa śmiertelność wyniosła 8.96%, przy czym odnotowano wyraźny trend spadkowy z 16.6% w pierwszej „5-latce”  do 4.7% w ostatniej „5-latce” (P dla trendu >0.001).

Za spadek wskaźników śmiertelności w 51% odpowiadało nowoczesne leczenie farmakologiczne. U osób, które przeżyły pierwszą dobę, farmakoterapia i leczenie interwencyjne odpowiadały w odpowiednio 39% i 38% za różnice wskaźników śmiertelności w latach 2003-2007 vs 1978-1982.

Jak odnotowali autorzy pracy, jej rezultaty pozostają w zgodzie w wynikami amerykańskich analiz Petersona i wsp., wg którego farmakoterapia odpowiadała za 21% całego spadku śmiertelności  od roku 1990 do 2006 u chorych z zawałem serca i uniesieniem odcinka ST. Co warto odnotować, zastosowanie procedur inwazyjnych  tłumaczyło obserwowany spadek śmiertelności dopiero w ostatniej analizowanej 5-latce, kiedy  badaniom koronarograficznym zaczęto poddawać powyżej 60% chorych a ponad połowę poddano przezskórnej interwencji (PCI).

Wyniki badania uzasadniają korzyści z  intensywnego postępowania w ostrym zawale serca.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Wrzesień 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Zmiany wskaźników śmiertelności z powodu zawału serca w ostatnich 30 latach”