Problemy psychiatryczne w wieku podeszłym

I. Skoog – Why should general psychiatrists learn more about mental disorders in the elderly? LINK: Can J Psychiatry 2011;56:385 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Canadian Journal of Psychiatry w komentarzu redakcyjnym omówiono problemy psychiatryczne osób w wieku podeszłym.

Liczba mieszkańców świata powyżej 65 roku życia wzrośnie z 500 milionów w 2005 roku do 1,5 miliarda w 2050 roku. W tej grupie wiekowej obserwuje się stały wzrost częstości zaburzeń psychicznych. Część z nich będzie towarzyszyć rosnącej chorobowości z powodu otępienia, którego częstość występowania w wieku 70 lat szacuje się na 1-2%, w wieku 85 lat na około 30%, a u 95-latków aż na 50%.

U osób w wieku podeszłym jeszcze częstsze niż zespoły otępienne mogą być jednak  typowe zaburzenia psychiczne, przede wszystkim zaburzenia depresyjne. Autorzy wskazują na funkcjonujące niewłaściwe uproszczenia w analizie zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym. Jednym z nich jest traktowanie zaburzeń psychicznych jako wczesnych przejawów organicznego uszkodzenia mózgu, w tym zespołów otępiennych.  Jak wskazują badania istotna część zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym nie ma takiego podłoża.

Z wiekiem zmienia się symptomatologia chorób psychicznych. U osób starszych afektywna choroba dwubiegunowa rzadziej manifestuje się w postaci manii, zmniejszają się również nasilenie i częstość napadów lęku panicznego. Farmakologia leków ulega zmianie, a różnice międzyosobnicze mogą ulec uwypukleniu. Brak danych z badań klinicznych powoduje, że dawkowanie leków jest często nieadekwatne. Terapia neuroleptykami może zwiększać ryzyko udaru mózgu.

Problemem jest podobne traktowanie  wszystkich typów zaburzeń psychicznych u chorych z otępieniem. Nie opracowano wskazówek dotyczących różnicowania poszczególnych objawów i sposobów wyodrębniania konkretnych jednostek chorobowych. Występujące w otępieniu zaburzenia psychiczne wrzucane są do wspólnego worka określanego mianem “zaburzenia behawioralne i psychologiczne towarzyszące demencji”.

Istnieje zatem pilna konieczność pogłębienia dotychczasowej wiedzy na temat chorób psychicznych w populacji geriatrycznej.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Lipiec 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Problemy psychiatryczne w wieku podeszłym”