Jakie testy na krew utajoną w kale?

Veena Kumaravel i wsp – New fecal occult blood tests may improve adherence and mortality rates LINK: Clev Clin J Med 2011;78:515 (dostępny pełen tekst))

W Cleveland Clinic Journal of Medicine warto zwrócić uwagę na krytyczny przegląd piśmiennictwa na temat testów na krew utajoną w kale. Wprawdzie złotym standardem skriningu raka jelita grubego jest kolonoskopia, jednak niski poziom akceptacji tego badania sprawia, że badaniom przesiewowym poddaje się nieco ponad 60% docelowej populacji.

Rokroczne wykonywanie testów na krew utajoną w kale jest akceptowaną formą skriningu, wiąże się z obniżeniem śmiertelności z powodu raka jelita grubego i jest efektywne kosztowo. Niestety, starsze testy gwajakolowe (Hemoccult i Hemoccult II) charakteryzują się wysokim odsetkiem wyników fałszywie dodatnich, a ich wykonanie powinno być poprzedzone 3-dniową modyfikacją diety (unikanie jarzy zielonych i produktów mięsnych) i odstawieniem wybranych leków (aspiryny, witaminy C). Konieczność pobrania po 2 próbek z 3 kolejnych wypróżnień dodatkowo ogranicza zastosowanie tych testów. Wśród testów gwajakolowych na uwagę zasługuje Hemoccult Sensa o znamiennie wyższej czułości w porównaniu do poprzedników.

Alternatywą dla gwajakolowych są testy immunochemiczne, w których wykorzystuje się mono- lub poliklonalne przeciwciała przeciwko ludzkiej globinie zawartej w krwi. Nie wymagają wprowadzania zmian w diecie i stosowanych lekach, są prostsze do wykonania, a wiarygodny wynik uzyskuje się już po pobraniu 1 próbki kału. Ponadto, są swoiste dla chorób jelita grubego. Z badań nad testami immunochemicznymi w skriningu raka jelita grubego wynika, że charakteryzują się one wyższą czułością w wykrywaniu zaawansowanych gruczolaków i raka jelita grubego w porównaniu z testami gwajakolowymi. Lepsza jest również ich akceptacja przez pacjentów. Istnieje więc przekonanie, że ich popularyzacja doprowadzi do wzrostu odsetka osób poddawanych skriningowi.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Sierpień 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Jakie testy na krew utajoną w kale?”