Wpływ wprowadzenia publicznego systemu komunikacji rowerowej w Barcelonie na wskaźniki śmiertelności i zanieczyszczenie powietrza

David Rojas-Rueda i wsp – The health risks and benefits of cycling in urban environments compared with car use: health impact assessment study LINK: BMJ 2011;343:d4521 (dostępny pełen tekst)

W wielu miastach Europy, Azji i Ameryki (np. Lyon, Sztokholm, Barcelona, Sewilla, Paryż, Mediolan, Bruksela, Montreal, Mexico City  czy London) wprowadzono nowy element do systemu transportu miejskiego  – powszechne, tanie wypożyczalnie  dużej liczby rowerów  (od 1000 do 50 000 sztuk), mające na celu zachęcenie mieszkańców do korzystania z tego środka transportu przy krótkich podróżach i jednocześnie ograniczenie natężenia ruchu samochodowego oraz zanieczyszczenia powietrza. Za istotne uznano także zwiększenie aktywności fizycznej jako element walki z otyłością i poprawę stanu zdrowia społeczeństw.

Jazda na rowerze wiąże się jednak z potencjalnym ryzykiem takim jak wzrost liczby wypadków drogowych i ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza. Zwolennicy dwóch kółek powinni więc z zainteresowaniem przeczytać pracę na łamach British Medical Journal poświęconą modelowaniu skutków zdrowotnych wprowadzenia w 2007 roku publicznego systemu wypożyczalni rowerowych w Barcelonie. 

Do sierpnia 2009 roku, z systemu skorzystało ok. 180 tys. osób (11% populacji Barcelony); 68% podróży stanowiły dojazdy do pracy lub szkoły a 37% podróże stanowiące element uzupełniający inne środki transportu. Średni dystans przejechany na rowerze w dni robocze wynosił 3.29 km (średni czas 14.1 minut) a w weekendy 4.15 km (17.8 minut). 

W porównaniu z użytkownikami samochodów szacowana roczna zmiana wskaźników śmiertelności mieszkańców korzystających z wypożyczalni rowerów (n=181 982) wyniosła 0.03 zgonu w wypadkach drogowych oraz 0.13 z powodu zanieczyszczenia powietrza. W rezultacie aktywności fizycznej uniknięto 12.46 zgonów rocznie –  co w sumie oznacza łączną liczbę możliwych do uniknięcia zgonów wynoszącą 12.28 rocznie  (iloraz korzyści/ryzyka 77). Roczna emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się w wyniku podróży rowerem o szacunkowo 9 062 344 kg.

Badaczom nie pozostało zatem nic innego jak w konkluzji stwierdzić, że zgodnie z oczekiwaniami inicjatywy władz sprzyjające przesiadaniu się mieszkańców miast na rowery przynoszą zdecydowanie więcej korzyści niż zagrożeń.

Opracowane na podstawie: BMJ / 4 sierpnia 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wpływ wprowadzenia publicznego systemu komunikacji rowerowej w Barcelonie na wskaźniki śmiertelności i zanieczyszczenie powietrza”