Spożycie sodu i potasu a śmiertelność – dane III National Health and Nutrition Examination Survey

Quanhe Yang i wsp. – Sodium and Potassium Intake and Mortality Among US Adults – Prospective Data From the Third National Health and Nutrition Examination Survey LINK: Arch Intern Med. 2011;171:1183

W kilku niedawno przeprowadzonych badaniach sugerowano, że stosunek ilości spożywanego sodu do ilości spożywanego potasu może stanowić istotny czynnik ryzyka nadciśnienia i chorób układu sercowo-naczyniowego.  Na łamach Archives of Internal Medicine Quanhe Yang i wsp. przedstawili analizę zależności pomiędzy szacowanym spożyciem sodu i potasu a śmiertelnością całkowitą i sercowo-naczyniową u ≥20-letnich Amerykanów, których dane znalazły się w Third National Examination and Nutritional Health Survey (NHANES III) Linked Mortality File.

W prospektywnym  kohortowym badaniu (1988- 2006) reprezentatywnej próbki 12 267 dorosłych Amerykanów w czasie obserwacji trwającej średnio 14.8 roku odnotowano łącznie 2270 zgonów, w tym 825 zgonów sercowo-naczyniowych. W analizie wieloczynnikowej wyższe spożycie sodu okazało się związane z wyższą śmiertelnością całkowitą (iloraz hazardu [HR], 1.20; 95% CI, 1.03-1.41 w przeliczeniu na 1000 mg/d), a wyższe spożycie potasu okazało się związane z niższą śmiertelnością całkowitą (HR, 0.80; 95% CI, 0.67-0.94 na 1000 mg/d).

Dla ilorazu sód-potas skorygowane HR (najwyższy vs najniższy kwartyl) wyniosły dla śmiertelności całkowitej 1.46 (95% CI, 1.27-1.67) a dla śmiertelności sercowo-naczyniowej, 1.46 (95% CI, 1.11-1.92). Wyniki nie różniły się znacząco w zależności od płci, rasy, indeksu masy ciała, występowania nadciśnienia, poziomu wykształcenia czy aktywności fizycznej.

A zatem, jak konkludują Quanhe Yang i wsp. wysoki stosunek zawartości sodu do potasu w diecie w populacji amerykańskiej wiąże się z istotnym ryzykiem sercowo-naczyniowymi i wzrostem śmiertelności całkowitej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 11 lipca 2011
Magdalena Lipczyńska