Czy milsi pacjenci mają lepszą opiekę?

Allan S. Detsky, Mark O. Baerlocher – Do Nice Patients Receive Better Care? LINK: JAMA 2011;306:94

Na łamach Journal of the American Medical Association opublikowano komentarz, który powinien zainteresować wszystkich lekarzy praktyków. Allan S. Detsky i Mark O. Baerlocher zadają w nim pytanie, czy milsi pacjenci mają lepszą opiekę i od razu odpowiadają, że zachowanie profesjonalne  powinno dyktować taki sam standard opieki, niezależnie od tego, czy kontakt z pacjentem jest miły czy nie. A zatem wszyscy pacjenci powinni być traktowani tak samo.

Jednak wszyscy lekarze bezpośrednio pracujący z chorymi zdają sobie sprawę jak bardzo różne osoby pukają do drzwi gabinetów. Jedni pacjenci doskonale współpracują, potrafią podejmować decyzje i są  wdzięczni za podejmowane wysiłki, inni wahają się bez końca, są nieprzyjemni a nawet zachowują się wrogo.  Ponieważ lekarze są ludźmi ich reakcje na zachowania chorych mogą wpływać na jakość postępowania. Czy zatem  milsi pacjenci mają lepszą opiekę? 

Zdaniem autorów komentarza jest to nieuniknione. Każdy lekarz z łatwością potrafi przypomnieć sobie pacjenta, któremu udostępnił prywatny numer telefonu lub e-mail. Wszyscy pamiętają także tych chorych, których nie chcą zobaczyć w gabinecie czy w trakcie szpitalnego obchodu.  Istotna rolę odgrywają także reakcje nieuświadomione, które są dużo częstsze od świadomych różnic w opiece nad chorymi.

A zatem zachowanie pacjentów ma wyraźny wpływ na jakość opieki i należy sobie z tego zdawać sprawę. Pozwoli to utrzymać odpowiednio wysoki standard postępowania w przypadku wszystkich chorych, niezależnie od sposobu ich zachowania. Nie zmienia to faktu, że mili pacjenci, z miłymi rodzinami otrzymają prawdopodobnie opiekę przewyższającą profesjonalny standard. Warto jednak pamiętać o drugiej stronie medalu – znajomi, członkowie rodzin lekarskich i “bardzo ważne osobistości”  często otrzymują opiekę nadmierną, co prowadzi do fałszywych rozpoznań i jatrogennych powikłań gorliwego postępowania.

Opracowane na podstawie: JAMA / 6 lipca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czy milsi pacjenci mają lepszą opiekę?”