Czy przezskórne interwencje na naczyniach wieńcowych wykonuje się zgodnie z zaleceniami? (dane z USA)

Paul S. Chan i wsp – Appropriateness of Percutaneous Coronary Intervention LINK: JAMA 2011;306:53

Jak się szacuje, co roku w USA wykonywanych jest około 600 000 przezskórnych interwencji na tętnicach wieńcowych (PCI), których koszt przekracza 12 miliardów dolarów amerykańskich. Trzeba przy tym pamiętać, że pacjenci poddawani PCI narażeni są na związane z ich wykonywaniem powikłania, głównie powikłania krwotoczne i zakrzepicę w stencie. Co więcej, w najnowszych badaniach poświęconych stabilnej chorobie wieńcowej (bez ostrych zespołów wieńcowych) wykazano, że w porównaniu z leczeniem zachowawczym PCI  pozwala uzyskać jedynie umiarkowaną poprawę  dolegliwości (ocenianą na poziomie populacyjnym).

Ze względu na inwazyjny charakter zabiegu PCI i jego koszt osoby zajmujące się zarządzaniem systemami opieki zdrowotnej powinny posiadać wiedzę na temat zgodnego i niezgodnego ze wskazaniami stosowania tej procedury. Dane takie można znaleźć na łamach Journal of the American Medical Association, w którym  Paul S. Chan i wsp. na podstawie raportu ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ ASNC 2009 Appropriateness Criteria for Coronary Revascularization  ocenili,  czy przezskórne interwencje na naczyniach wieńcowych wykonuje się zgodnie z zaleceniami. 

Spośród 500 154  zarejestrowanych PCI, 355 417 (71.1%) wykonano ze wskazań ostrych (zawał serca z uniesieniem odcinka ST – 20.6%; zawał serca bez uniesienia odcinka ST – 21.1%; niestabilna choroba wieńcowa wysokiego ryzyka -29.3%), a  144 737 (28.9%) bez wskazań ostrych.

W grupie wskazań ostrych, 350 469 PCI (98.6%) zaklasyfikowano jako właściwe, 1055 (0.3%) jako niepewne, oraz 3893 (1.1%) jako niewłaściwe. U chorych poddawanych PCI bez wskazań ostrych, 72 911 PCI (50.4%) sklasyfikowano jako właściwe, 54 988 (38.0%) jako niepewne, a 16 838 (11.6%) jako niewłaściwe.

Większość niewłaściwych PCI wykonywanych u chorych bez ostrych wskazań do zabiegu przeprowadzano u chorych bez dolegliwości dławicowych (53.8%), z niedokrwieniem niskiego ryzyka w nieinwazyjnych badaniach obciążeniowych (71.6%), lub w trakcie nieoptymalnego (≤1 lek) leczenia przeciwdusznicowego  (95.8%). Co więcej, odnotowano istotne różnice pomiędzy poszczególnymi ośrodkami w liczbie procedur wykonywanych bez ostrych wskazań i sklasyfikowanych jako niewłaściwe. Warto przy tej okazji odnotować, że szpitale prywatne nie wykonywały PCI z niewłaściwych wskazań częściej niż szpitale publiczne.

Opracowane na podstawie: JAMA / 6 lipca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czy przezskórne interwencje na naczyniach wieńcowych wykonuje się zgodnie z zaleceniami? (dane z USA)”