Partnerstwo Dla Pacjentów – nowy amerykański program ograniczania błędów medycznych

Joseph McCannon i Donald M. Berwick – A New Frontier in Patient Safety LINK: JAMA 2011;305:2221

Jak informuje Journal of the American Medical Association w kwietniu  2011 roku Kathleen Sebelius  – amerykański odpowiednik ministra zdrowia zainicjowała “Partnerstwo Dla Pacjentów” (Partnership For Patients)  – wspólną inicjatywę różnych organizacji uczestniczących w opiece nad pacjentami, mającą na celu ograniczenie błędów medycznych.

Jest to przedsięwzięcie ważkie, bowiem jak przypominają na łamach JAMA Joseph McCannon i Donald M. Berwick,  ponad dziesięć lat temu Institute of Medicine wydał przełomowy raport zatytułowany To Err Is Human (mylić się jest rzeczą ludzką), w którym liczbę zgonów spowodowanych błędami medycznymi oszacowano w USA na 44 000 do 98 000 rocznie.

Od tego czasu system opieki zdrowotnej zainwestował miliony dolarów w systemy mające poprawić bezpieczeństwo chorych. W setkach szpitali odnotowano ograniczenie takich szkód jak zakażenia  związane z wkłuciami centralnymi na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Mimo to problem jest nadal bardzo poważny.

Zarządzajacy szpitalami i innymi organizacjami opieki zdrowotnej potrzebują silniejszych bodźców zewnętrznych aby zmienić status quo. Po wtóre personel medyczny, przy całym swoim oddaniu i poświęceniu,  nadal musi pracować nad poprawą opieki. A zatem celem “Partnerstwa Dla Pacjentów”  jest do roku 2013 ograniczenie o 40% (w porównaniu z rokiem 2010) liczby możliwych do uniknięcia szkód u chorych hospitalizowanych, co oznacza o około 1.8 miliona mniej powikłań u chorych, 60 000 uratowanych pacjentów oraz oszczędności sięgające 20 miliardów dolarów.

„Partnerstwo “ stawia za cel także ograniczenie do 2013 o 20% (w porównaniu z rokiem 2010) możliwych do uniknięcia ponownych hospitalizacji  w ciągu 30 dni od wypisu co, jak się szacuje zmniejszy koszty opieki zdrowotnej o 15 miliardów dolarów.  W tym samym czasie rozpoczną się prace badawcze mające na celu dokładniejsze zmierzenie rozmiarów szkód oraz opracowanie metod ich ograniczania.

Opracowane na podstawie: JAMA / 1 czerwca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Partnerstwo Dla Pacjentów – nowy amerykański program ograniczania błędów medycznych”