Krótkotrwałe stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych a ryzyko zgonu i zawału serca

Anne-Marie Schjerning Olsen i wsp – Duration of Treatment With Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs and Impact on Risk of Death and Recurrent Myocardial Infarction in Patients With Prior Myocardial Infarction LINK: Circulation. 2011;123:2226 (dostępny pełen tekst)

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NSAID) są często stosowane w populacji ogólnej. W najnowszych badaniach wykazano, że zarówno u osób zdrowych jak i pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową przewlekłe podawanie NSAID wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Większość osób stosuje NSAID krótko i nie wiadomo czy także w takim przypadku ich przyjmowanie wiąże się ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego. W międzynarodowych zaleceniach odradza się podawanie NSAID pacjentom z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, np. zawałem serca lub niewydolnością serca. Jeśli przyjmowanie NSAID jest nieuniknione zalecenia rekomendują jak najkrótsze stosowanie leków. Nie wiele wiadomo jednak na temat profilu ryzyka związanego ze stosowaniem poszczególnych preparatów a także i tego czy istnieje jakikolwiek bezpieczny okres ich stosowania.

Z tym większym zainteresowaniem warto zapoznać się z wynikami pracy autorów duńskich, którzy starają się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania na podstawie analizy prowadzonych z niezwykłą starannością narodowych rejestrów. Przedstawiona na łamach Circulation analiza stanowi wynik obserwacji losów 83 677  chorych po 30 roku życia hospitalizowanych w latach 1997 do 2006 z powodu pierwszego w życiu zawału mięśnia sercowego. Z tej grupy 42.3% w trakcie dalszej obserwacji otrzymywało NSAID (tzn. odnotowano co najmniej jedną zrealizowaną receptę).

W rejestrach odnotowano 35 257 zgonów/ponownych zawałów serca. Łącznie stosowanie NSAID wiązało się w sposób istotny statystycznie ze wzrostem ryzyka zgonu/kolejnego zawału serca (iloraz hazardu 1.45; 95% CI 1.29 do 1.62) już od początku rozpoczęcia leczenia I utrzymywało się w jego trakcie (iloraz hazardu 1.55; 95% CI 1.46 do 1.64 po 90 dniach).

Analiza poszczególnych preparatów wykazała, że najwyższe ryzyko wiązało się ze stosowaniem powszechnie stosowanego NSAID – diklofenaku (iloraz hazardu  3.26; 95% CI 2.57 do 3.86 dla 1 do 7 dnia leczenia). W przypadku ibuprofenu wzrost ryzyka obserwowano po ponad tygodniu przyjmowania, a przy selektywnych NSAID po około 2 tygodniach stosowania.Stosunkowo najniższy wzrost ryzyka obserwowano w przypadku naproksenu.

A zatem, jak konkludują autorzy, nawet krótkie przyjmowanie większości NSAID wiąże się ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego i nie powinno byc zalecane u osób po zawale serca. Wbrew dotychczasowym rekomendacjom uznającym małe dawki NSAID przyjmowane przez krótki czas za względnie  bezpieczne, stosowanie tych leków przez  osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi powinno być ograniczone do absolutnego minimum.

Opracowane na podstawie: Circulation / 24 maja 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Krótkotrwałe stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych a ryzyko zgonu i zawału serca”