Zespół słabości (frailty) a rokowanie

K. Rockwood, X. Song i A.Mitnitski – Changes in relative fitness and frailty across the adult lifespan: evidence from the Canadian National Population Health Survey LINK: CMAJ 2011;183:e487 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Canadian Medical Journal przedstawiono pracę epidemiologiczną, w której oceniano ogólny stan zdrowia za pomocą wskaźnika słabości (frailty index) oceniającego  zespół utraty rezerw fizjologicznych, określany mianem zespołu słabości lub zespołu kruchości

Wskaźnik ten wyliczano na podstawie kwestionariusza zawierającego 42 pytania. W jego ocenie identyfikowano nie tylko tradycyjne wskaźniki niesprawności u osób starszych jak np. trudności w poruszaniu się, pomoc przy codziennych czynnościach życia, ale również takie stany chorobowe jak astma, alergia, wysokie ciśnienie, migrena, jaskra. Istotny zespół słabości definiowano jeżeli wyznaczony na podstawie kwestionariusza wskaźnik przekraczał 0,21.

W oparciu o dane epidemiologicznego badania populacyjnego w Kanadzie- National Population Health Survey obejmującego 17276 osób dorosłych badanych co drugi rok w latach 1994-2007, oceniono wpływ tak zdefiniowanego „wskaźnika słabości” na śmiertelność całkowitą, częstość korzystania z opieki zdrowotnej oraz zmiany w stanie zdrowia.

Częstość tak zdefiniowanego „frailty index” rosła wraz z wiekiem badanych, od  2% dla osób poniżej 30 roku życia przez 22,4% powyżej 65 roku życia do 43,7% u osób w wieku 85 i więcej lat.  Niezależnie od grupy wiekowej wysoki „wskaźnik słabości” w prospektywnej obserwacji był istotnym czynnikiem ryzyka zgonu i konieczności korzystania z opieki medycznej. Śmiertelność w okresie 160 miesięcy u osób z wysokim „wskaźnikiem słabości” wyniosła 16% w wieku 40 lat oraz 42% w wieku 40 lat.

Podsumowując prezentowane dane autorzy pracy odnotowują, że wskaźnik słabości znajduje coraz szersze zastosowanie i warto zastanowić się nad jego wykorzystaniem w codziennej praktyce klinicznej. Ocena wskaźnika słabości ma również swoje implikacje dla  organizacji ochrony zdrowia, która powinna się dostosować do coraz bardziej złożonych wymagań zdrowotnych, jakie stawiają starzejące się populacje.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 17 maja 2011
Marek Kowrach