Lekarze a “social media” – aspekty etyczne

Sarah J. Mansfield i wsp – Social media and the medical profession LINK: MJA 2011;194:624 (dostępny pełen tekst)

Jesteś lekarzem? Pamiętaj o tym także wówczas, kiedy korzystasz z internetu w czasie wolnym od pracy. Takie przesłanie kierują do nas autorzy artykułu poświęconego etycznym aspektom korzystania z globalnej sieci, opublikowanego w Medical Journal of Australia. Kodeksy etyki lekarskiej nie ustosunkowały się jeszcze do nowych metod komunikacji, ale pojawienie się w nich zapisów regulujących posługiwanie się współczesnymi mediami jest nieuniknione.

O czym powinien pamiętać lekarz, zanim to nastąpi? Po pierwsze o zachowywaniu poufności informacji. Zdaniem autorów artykułu, przed opublikowaniem jakichkolwiek danych na temat pacjenta należy uzyskać na to jego  zgodę. Należy mieć świadomość, że  zidentyfikowanie osoby, o której mowa w internetowym wpisie, jest możliwe nawet wówczas, jeśli tekst nie zawierał pełnych danych osobowych. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych skupisk ludzkich.

Po drugie, należy mieć na względzie odpowiedzialność prawną i zawodową za pomówienie. Jakakolwiek wypowiedź godząca w dobre imię pacjenta lub innego lekarza, opublikowana na blogu lub forum internetowym, może być przedmiotem roszczenia.

Trzecim problemem może być ryzyko naruszenia relacji lekarz-pacjent. Każda osoba nawiązująca z lekarzem bliższą znajomość w sieci, np. na portalu społecznościowym, może okazać się Jego pacjentem. W takiej sytuacji, odtworzenie “prawidłowych” kontaktów może być bardzo trudne.

Niezależnie od podanych zasad, należy mieć pełną kontrolę nad danymi na swój temat, publikowanymi w sieci. Raz wprowadzone, rozpoczynają życie niezależne od woli autora. Szczególnie niebezpieczne okazują się napastliwe komentarze i dowcipy, ale również zamieszczanie informacji na temat aktywności pozazawodowych i tworzenie lub przyłączanie się do grup i forów o kontrowersyjnych poglądach.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 20 czerwca 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Lekarze a “social media” – aspekty etyczne”