Jakie ryzyko zdrowotne wiąże się ze zbyt długim oglądaniem telewizji? Metaanaliza badań.

A. Gru00f8ntved i F.B. Hu – Television viewing and risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, and all-cause mortality LINK: JAMA 2011;305:2448

Dane statystyczne wskazują , że około 40% wolnego czasu poświęcamy na oglądanie telewizji. W jednym z ostatnich badań w USA średnio przeznaczano dziennie 5  godzin na telewizję. Telewizja oznacza siedzący tryb życia, spożywanie nadmiernej ilości kalorii i przyswajanie reklam poświęconych  produktom spożywczym, niekoniecznie tym zdrowym. Sprzyja to otyłości,  a także rozwojowi dyslipidemii.

Czy oglądanie telewizji niesie ze sobą konsekwencje kliniczne? Na to pytanie na łamach Jouarnal of the Amemrican Medical Association próbowali odpowiedzieć A. Grøntved i F.B. Hu. Przedstawili oni metaanalizę badań, w której oceniono wpływ czasu poświęconego na oglądanie telewizji na ryzyko wystąpienia cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego (zakończonych i niezakończonych zgonem)  i zgonu niezależnie od przyczyny.

W przeprowadzonych obliczeniach każde  dwie godziny oglądania telewizji  dziennie zwiększały ryzyko wystąpienia cukrzycy o 20%, chorób układu sercowo-naczyniowego o 15% i zgonu niezależnie od przyczyny o 13%. Względne wartości wyrażone w ten sposób, można przeliczyć na wartości bezwzględne, prezentowane poniżej dla populacji USA. W przeliczeniu na 100 000 osób oznacza to w okresie rocznym 176 przypadków nowej cukrzycy typu 2, 36 nowych przypadków chorób układu sercowo-naczyniowego i 104 dodatkowe zgony związane z oglądaniem telewizji.

Problem nadmiernego oglądania telewizji  dotyczy również dzieci, sprzyja bowiem rozwojowi otyłości w tej grupie wiekowej. Wykazano, że  interwencje polegające na ograniczaniu czasu poświęconego oglądaniu telewizji spowalniają wzrost  lub nawet sprzyjają redukcji masy ciała poprzez zwiększenie wydatkowania kalorii.

Dane te wskazują  na konieczność podjęcia badań interwencyjnych, potwierdzających korzyści wynikające z wpływu ograniczenia czasu oglądania telewizji na redukcję ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i cukrzycy.

Opracowane na podstawie: JAMA / 15 czerwca 2011
Marek Kowrach