Spożycie alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród kanadyjskich nastolatków

F.J. Elgar, N. Phillips i N. Hammond – Trends in alcohol and drug use among Canadian adolescents, 1990u20132006 LINK: Can J Psychiatry 2011;56:243 (dostępny pełen tekst)

Stosowanie używek i alkoholu wśród nastolatków rodzi szereg obaw ich opiekunów i stanowi ważne zagadnienie zdrowia publicznego. Wprowadzenie odpowiedniej profilaktyki może ograniczyć to zjawisko. Na łamach Canadian Journal of Psychiatry przedstawiono zmieniającą się na przestrzeni lat sytuację epidemiologiczną stosowania różnego rodzaju używek przez  nastolatków.

Od 1990 roku do 2006 roku przeprowadzono w ramach Canadian Health Behaviour in School-aged Children study badanie ankietowe oceniające wśród nastolatków (klasy 6, 8, 10 co odpowiada wiekowi między 11 a 16 rokiem życia), spożycie różnych rodzajów alkoholu, używanie marihuany, amfetaminy, LSD, heroiny, kokainy, rozpuszczalników, leków. W porównywanych okresach badania kwestionariusz wypełniło od 4 tysięcy do 7 tysięcy uczniów.

Od 1990 roku do 2006 odsetek uczniów, którzy przynajmniej raz w życiu upili się, zmalał z 64% do 44% dla klasy 10, z 26% do 13% dla klasy 8 i z 13% do 6% dla klasy 6. Zmniejszyły się wskaźniki konsumpcji wina i piwa. Dla przykładu w 1990 raz w miesiącu piwo spożywało 44% uczniów klasy 10,  podczas, gdy w 2006 odsetek ten wyniósł 28%.  Comiesięczne spożycie wódki pozostawało na podobnym poziomie: podawało je około 30% osób w klasie 10, około 15% w klasie 8 i mniej niż 5% w klasie 6.

Niepokojąco wzrosło użycie pochodnych marihuany. W klasie 10 przynajmniej raz w życiu do stosowania marihuany przyznało się 28% w 1990 roku, w 2002 roku 45% i w 2006 roku 38%. Używanie innych substancji psychoaktywnych w 10 klasie: heroiny, LSD, amfetaminy, rozpuszczalników, ekstazy, kokainy utrzymywało się na stałym poziomie przez lata 1990-2006 wynoszącym poniżej 10%.

Zebrane dane wskazują zatem na zmniejszające się spożycie alkoholu przy wzrastającym stosowaniu marihuany. Obserwowanym zmianom powinny towarzyszyć zmiany metod działań profilaktycznych. Istnieje  potrzeba systematycznego określania trendów w stosowaniu używek przez ludzi młodych.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Kwiecień 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Spożycie alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród kanadyjskich nastolatków”