Wpływ agomelatyny na objawy anhedonii w depresji

M Di Giannantonio i wsp – Major depressive disorder, anhedonia and agomelatine: an open-label study. LINK: J Biol Regul Homeost Agents 2011;25:109

Anhedonia, czyli  brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności, radości i zadowolenia w sytuacjach, które zwykle dostarczają takich przeżyć wraz z utratą zainteresowania tym, co interesowało  wcześniej, stanowi jeden z kluczowych objawów depresji.

Według niektórych doniesień objawy anhedonii mogą poprzedzać wystąpienie depresji, przewidywać złe rokowanie w 12 miesięcznej obserwacji, a także stanowić częsty objaw rezydualny po leczeniu. Autorzy włoscy opublikowali pracę dotyczącą skuteczności nowego leku przeciwdepresyjnego, agomelatyny, w tym aspekcie terapii depresji.

Do badania o włączono 30 chorych z rozpoznaniem dużej depresji wg klasyfikacji DSM-IV. Pacjenci przyjmowali agomelatynę w dawce 25-50 mg/dobę przez 8 tygodni. Wykazano istotne zmniejszenie objawów depresji (p<0,05; Hamilton Depression Scale), lęku (p<0,01; Hamilton Anxiety Scale), anhedonii (p<0,05; Snaith Hamilton Pleasure Rating Scale) oraz poprawę jakości snu (p<0,05; Leeds Sleep Evaluation Questionnaire).

Po pierwszym tygodniu leczenia odpowiedź na leczenie obserwowano u 9 chorych (30%) a remisję u 5 chorych (17%). Po 8 tygodniach leczenia remisję stwierdzono u 18 (60%) badanych. Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych, w tym zwiększenia stężenia enzymów wątrobowych.

Zdaniem autorów, podobnie jak w poprzednich badaniach, wykazano szybki efekt przeciwdepresyjny agomelatyny. Po raz pierwszy natomiast wykazano specyficzne działanie leku na objawy anhedonii.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2011
Marcin Sokołowski

0 replies on “Wpływ agomelatyny na objawy anhedonii w depresji”