Wypalenie zawodowe lekarzy – potencjalne zagrożenie dla powodzenia reformy ochrony zdrowia w USA

Liselotte N. Dyrbye, Tait D. Shanafelt – Physician BurnoutA Potential Threat to Successful Health Care Reform LINK: JAMA 2011;305:2009

Wypalenie zawodowe lekarzy występuje powszechnie w Stanach Zjednoczonych i doświadcza go szacunkowo od 30 do 40% osób uprawiających ten zawód. Lekarze ci częściej popełniają błędy medyczne, charakteryzują się niższym poziomem empatii, wcześniej planują przejście na emeryturę i częściej odczuwają niezadowolenie z pracy, co wiąże się ze zmniejszoną satysfakcją pacjenta z opieki zdrowotnej i gorszym stosowaniem się do zaleceń lekarskich.

Wypalenie zawodowe spowodowane jest stresem związanym z pracą. Do wypalenia zawodowego przyczynia się nadmierne obciążenie pracą (tj. ilością godzin pracy, dyżurowaniem “na wezwanie”), wynikające z tego trudności z utrzymywaniem równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą. duże znaczenie ma też niedostateczna  kontrola, autonomia i prestiż w miejscu pracy.

Niektóre z aspektów reformy opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych mogą nasilać te zjawiska i w sposób niezamierzony powodować wzrost wypalenia zawodowego wśród lekarzy. Zapewnienie ubezpieczenia 30 milionom dotychczas nieubezpieczonych obywateli USA zwiększy wymagania wobec systemu opieki zdrowotnej borykającego się już ze zjawiskiem starzenia się populacji, spadkiem liczby lekarzy z powodu przejść na emerytury oraz z niewielkim zainteresowaniem podstawową opieką zdrowotną wśród absolwentów uczelni medycznych. Nieuchronnie zatem wzrośnie obciążenie pracą praktykujących obecnie lekarzy. Dodatkową presję powodującą zwiększenie obciążenia pracą stanowić będzie wzrost kosztów praktyki lekarskiej (wzrosną wydatki na infrastrukturę techniczną konieczną dla dopasowania się od nowych regulacji prawnych) oraz względne  zmniejszenie  dochodów.

Reforma opieki zdrowotnej zawiera także przepisy, które mogą zmniejszyć napięcie wśród lekarzy. Zniesienie bariery ubezpieczeniowej  czy ułatwienie zwrotu kosztów leczenia mogą wpłynąć na poprawę opieki nad chorymi i zmniejszenie  stresu lekarzy. 

Podsumowując, wypalenie zawodowe jest zjawiskiem występującym powszechnie wśród lekarzy w USA. Ponieważ problem ten wpływa  na jakość i dostęp do opieki zdrowotnej, powinien on pojawić się w czasie dyskusji na temat skutecznej reformy systemu opieki zdrowotnej. Celem reformy jest umożliwienie wszystkim obywatelom USA dostępu opieki medycznej o wysokiej jakości, konieczne jest zatem zidentyfikowanie i odniesienie się do czynników sprzyjających występowaniu wypalenia zawodowego wśród lekarzy.

Opracowane na podstawie: JAMA / 25 maja 2011
Ewa Kowalik

0 replies on “Wypalenie zawodowe lekarzy – potencjalne zagrożenie dla powodzenia reformy ochrony zdrowia w USA”