Jak zapobiegać infekcjom MRSA – inicjatywa Veterans Affairs

Rajiv Jain i wsp – Veterans Affairs Initiative to Prevent Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections LINK: N Engl J Med 2011;364:1419

Infekcje metycylinoopornymi szczepami gronkowca złocistego (MRSA) są narastającym problemem na całym świecie. Na łamach New England Journal of Medicine ukazała się praca Rajiva Jaina i wsp. na temat inicjatywy szpitali Veterans Affairs dotyczącej zapobiegania infekcjom MRSA.

W 2007 roku w oddziałach intensywnej opieki szpitali Veterans Affairs w USA powstała inicjatywa mająca na celu zmniejszenie ilości szpitalnych zakażeń MRSA. Powstające wytyczne obejmowały badanie kolonizacji jamy nosowej opornymi szczepami gronkowca, środki ostrożności dotyczące kontaktu z pacjentami skolonizowanymi lub zakażonymi MRSA, właściwą higienę rąk oraz  zmiany, w myśl których nadzór nad zakażeniami stałby się obowiązkiem każdego, kto ma kontakt z chorymi.

Każdego miesiąca personel uzupełniał bazę danych dotyczących kolonizacji, zakażeń i ich transmisji związanych z pobytem w szpitalu. Celem pracy była ocena efektu działań inicjatywy na występowanie szpitalnych infekcji MRSA.

Od października 2007 do czerwca 2010 zanotowano 1.934.598 przyjęć, przeniesień i wypisów z oddziałów, w tym 365.139 z oddziałów intensywnej opieki oraz 1.569.459 z pozostałych oddziałów. W tym okresie procent chorych poddanych badaniom przesiewowym przy przyjęciu wzrósł z 82% do 96%, a przy przeniesieniu lub wypisie z 72% do 93%.

Średnia częstość kolonizacji MRSA przy przyjęciu wynosiła 13,6 ±3,7%. Odsetek szpitalnych infekcji w oddziałach intensywnej opieki zmniejszył się z 1,64 na 1000 pacjentodni w październiku 2007 do 0,62 na 1000 pacjentodni w czerwcu 2010, w pozostałych oddziałach odpowiednio z 0,47 do 0,26 na 1000 pacjentodni (p<0,001).

Jak widać, program przyniósł znaczną poprawę w zakresie zakażeń MRSA w dużym systemie opieki zdrowotnej. Przeniesienie elementów tej inicjatywy do oddziałów opieki długoterminowej i ambulatoryjnej może być niezbędne dla zmniejszenia rezerwuaru MRSA.

Opracowane na podstawie: NEJM / 14 kwietnia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Jak zapobiegać infekcjom MRSA – inicjatywa Veterans Affairs”