Co nowego w leczeniu astmy u dzieci?

Peter P Van Asperen i wsp – Evidence-based asthma management in children u2014 what’s new? LINK: Med J Aust 2011;194:383

Na łamach Medical Journal of Australia ukazał się edytorial Petera P Van Aspergena i wsp. dotyczący nowości w leczeniu astmy u dzieci.  Wiedza na temat astmy u dzieci, zwłaszcza poniżej piątego roku życia, pogłębiła się znacznie od czasu publikacji wytycznych Thoracic Society of Australia and New Zealand (TSANZ) w 2002 roku. W 2010 roku ukazała się aktualizacja rekomendacji, dotycząca między innymi roli wziewnych i doustnych kortykosteroidów, antagonistów receptora leukotrienowego i leków łączonych.

Jak pouczają zalecenia istotne jest przede wszystkim, aby właściwie rozpoznać astmę, zwłaszcza u dzieci poniżej piątego roku życia, ponieważ u wielu dzieci z nawracającym kaszlem błędnie rozpoznaje się astmę. Ponadto, przed zwiększeniem dawek leków, należy upewnić się co do właściwej techniki używania inhalatora i przestrzegania zaleceń. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leków do najmniejszej skutecznej po co najmniej trzech miesiącach całkowitej kontroli choroby.

Badania wykazały, że montelukast zmniejsza ryzyko zaostrzeń astmy u dzieci ze świstami indukowanymi infekcją wirusową oraz zapobiega skurczowi oskrzeli wywołanemu wysiłkiem fizycznym. Skuteczność kortykosteroidów wziewnych w astmie przewlekłej jest dobrze potwierdzona, natomiast w astmie epizodycznej nie zmniejszają one ilości hospitalizacji, konieczności stosowania doustnych kortykosteroidów ani częstości i czasu trwania epizodów.

Najnowsze badania stwierdzają natomiast, że długodziałające betamimetyki powinny być zarezerwowane dla pacjentów, u których nie osiąga się zadowalającej kontroli astmy przy pomocy flutikazonu w dawce 200-250 ug/dobę lub innych steroidów w dawce równoważnej i nie powinny być stosowane u dzieci poniżej piątego roku życia. Doustne kortykosteroidy powinny być stosowane tylko u dzieci z zaostrzeniami średniociężkimi i ciężkimi (zwykle przez trzy dni) oraz u dzieci z niepełną odpowiedzią na betamimetyki.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 18 kwietnia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Co nowego w leczeniu astmy u dzieci?”