Trzy stadia choroby Alzheimera

Redakcja The lancet – The three stages of Alzheimer’s disease LINK: Lancet 2011;377:1465

Na łamach The Lancet ukazał się artykuł poświęcony aktualnym wytycznym dotyczącym choroby Alzheimera.  Obecnie na całym świecie 24 miliony ludzi cierpi z powodu otępienia, u większości z nich podejrzewa się chorobę Alzheimera. Szacuje się, że do 2040 roku liczba chorych może wynosić nawet 81 milionów, więc jest to ważny i trudny problem w światowej ochronie zdrowia.

Wyniki badań nad lekami w tym schorzeniu są raczej rozczarowujące, ponieważ zwykle stadium choroby jest zbyt zaawansowane. Wydaje się, że faza neurodegeneracyjna choroby Alzheimera rozpoczyna się około dziesięć lat przed objawami klinicznymi łagodnego deficytu poznawczego. W związku z tymi doniesieniami, Alzheimer’s Association i National Institute of Aging opublikowały nowe wytyczne, w których wyróżniono trzy stadia choroby.

Pierwsza faza, przedkliniczna, charakteryzuje się nieprawidłowymi poziomami biomarkerów, takimi jak niski poziom amyloidu-β₄₂ w płynie mózgowo-rdzeniowym czy zwiększone gromadzenie amyloidu w badaniu PET. W tej fazie dochodzi do uszkodzenia neuronów, jeszcze bez zaburzeń funkcji poznawczych.

Drugie stadium to łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, w którym dodatkowe biomarkery lub techniki obrazowania mogą pomóc w postawieniu prawidłowej diagnozy, chociaż chorobę tę rozpoznaje się zwykle klinicznie po wykluczeniu innych przyczyn.

Stadium trzecie to otępienie typu alzheimerowskiego.  Grupy ekspertów zaznaczają, że zastosowanie biomarkerów wymaga dalszych badań określających właściwie punkty odcięcia i zależności między ich poziomami a wynikami badań autopsyjnych. Wydaje się, że nowe dane mogą stanowić punkt zwrotny w badaniach nad chorobą Alzheimera, choć raczej na razie nie będzie można ich wykorzystać w praktyce klinicznej.

Opracowane na podstawie: Lancet / 30 kwietnia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Trzy stadia choroby Alzheimera”