Suplementacja wapnia i witaminy D a ryzyko sercowo-naczyniowe

Mark J Bolland i wsp – Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events: reanalysis of the Women’s Health Initiative limited access dataset and meta-analysis LINK: BMJ 2011;342:d2040 (dostępny pełen tekst)

Preparaty wapnia razem z witaminą D lub bez niej stosowane są w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy.  Warto jednak wiedzieć, że wyniki poprzedniej meta-analizy wykazały 27-31% (w zależności od stosowanej metodyki) wzrost ryzyka wystąpienia zawału serca u osób przyjmujących preparaty wapnia.  W innych pracach wykazano z kolei, że normalizacja poziomu witaminy D może mieć korzystny wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe. Wpływ ich łącznego podawania na ryzyko sercowo-naczyniowe pozostaje nieustalony.

Z tym większym zainteresowaniem warto przeczytać wyniki kolejnej analizy danych Women’s Health Initiative Calcium/ Vitamin D Supplementation Study (WHI CaD Study) – 7-letniej randomizowanej, kontrolowanej placebo próby  suplementacji wapnia i witaminy D (1g Ca oraz 400 IU witaminy D dziennie) u 36 282 kobiet po menopauzie. Z grupy tej wyodrębniono subpopulację 16 718 kobiet (46%), które nie przyjmowały preparatów wapnia przed badaniem. Okazało się, że zastosowanie u nich Ca i witaminy D związane było ze wzrostem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych (ilorazy hazardu 1.13 do 1.22, P=0.05 dla zawału serca lub udaru, P=0.04 dla zawału serca  lub rewaskularyzacji).

Po włączeniu tych wyników do  meta-analizy trzech kontrolowanych placebo prób klinicznych Ca i witamina D zwiększały ryzyko zawału serca (relatywne ryzyko 1.21 (95% CI 1.01 do 1.44), udaru (1.20; 1.00 do 1.43, P=0.05) i obu zdarzeń liczonych łącznie (1.16; 1.02 do 1.32, P=0.02).

A zatem suplementacja wapnia razem z witaminą D lub bez niej  umiarkowanie zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe. Autorzy analizy apelują zatem o ponowną ocenę rekomendacji dotyczących stosowania preparatów wapnia w terapii osteoporozy, bowiem w ich analizie leczenie 1000 osób preparatem wapnia przez 5 lat może przyczynić się do wystąpienia dodatkowo 6 zawałów serca i udarów, w tym samym czasie zapobiegając  tylko 3 złamaniom.

Opracowane na podstawie: BMJ / 19 kwietnia 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Suplementacja wapnia i witaminy D a ryzyko sercowo-naczyniowe”