Nowe leki w leczeniu ostoporozy?

Tilman D Rachner i wsp – Osteoporosis: now and the future LINK: Lancet 2011;377:1276

Osteoporoza jest częstą chorobą związaną z uogólnionym zmniejszeniem gęstości kości i zaburzeniem jej mikroarchitektury, co zwiększa ryzyko złamań. Ze względu na starzenie się społeczeństw choroba ta stanowi narastający problem medyczny i socjoekonomiczny. Na łamach The Lancet ukazała się praca Rachnera i wsp. na temat nowych preparatów potencjalnie mogących mieć zastosowanie w leczeniu osteoporozy.

Podstawowym leczeniem osteoporozy jest zmiana stylu życia (zaprzestanie palenia i picia alkoholu, wzrost aktywności fizycznej) oraz suplementacja witaminy D i wapnia.

W terapii osteoporozy stosuje się dwie klasy leków – głównie przeciwdziałających resorpcji kości (bisfosfoniany podawane doustnie lub dożylnie, ranelinian strontu [działa też na odbudowę kości], raloksyfen,  denosumab) oraz leków stymulujących tworzenie kości – parathormon i jego fragment N-końcowy – teryparatyd (obydwa podawane podskórnie). Leki te, choć skuteczne, posiadają pewne ograniczenia, wynikające z działań niepożądanych, co wpływa na możliwość ich długoterminowego podawania i przestrzeganie zaleceń przez chorych.

Szczegółowa wiedza na temat biologii kości oraz zjawisk molekularnych dotyczących komunikacji między osteoblastami i osteoklastami pomogła w pracach nad powstaniem nowych leków przeciwko osteoporozie. Najbardziej obiecujące to: odanakatib – inhibitor proteazy katepsyny K osteoklastów oraz  saracatinib hamujący aktywność kinaz tyrozynowych z rodziny src.

Obecnie leki te poddawane są rejestracyjnej ocenie klinicznej.  Można mieć nadzieję, że  jeśli wypadnie ona pozytywnie, nowe leki pozwolą na  bardziej zindywidualizowaną terapię osteoporozy i innych chorób układu kostnego.

Opracowane na podstawie: Lancet / 9 kwietnia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Nowe leki w leczeniu ostoporozy?”