Czy cukrzyca to równoważnik choroby niedokrwiennej serca?

I. Idris – Diabetes and cardiovascular risk equivalency LINK: Arch Intern Med 2011;171:410

Na łamach Archives of Internal Medicine w komentarzu redakcyjnym jeszcze raz podjęto analizę zależności między cukrzycą a chorobą niedokrwienną serca. Autorzy komentarza, przypominają,  że uproszczenie, które przyjęło się na podstawie badań  Haffnera zakładające traktowanie cukrzycy typu 2 jako równoważnika przebytego zawału mięśnia serca, mimo praktycznego znaczenia, ma wiele ograniczeń. 

Czy np. świeżo wykryta cukrzyca niesie dla rokowania wieńcowego takie samo znaczenie jak przebyty zawał, czy może sytuacja dotyczy cukrzycy trwającej co najmniej kilka lat? Szereg danych epidemiologicznych nie pozwala traktować tych relacji jednoznacznie wskazując, że w wielu sytuacjach cukrzyca niesie ze sobą mniejsze ryzyko zdarzeń wieńcowych, w porównaniu z zawałem serca.

W badaniu DIAD (Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics) u “zdrowszych” bezobjawowych chorych na cukrzycę roczna częstość zdarzeń wieńcowych była relatywnie niska i wynosiła 0,69%. W badaniu Strong Heart Study tylko chorzy na cukrzycę z wieloma współistniejącymi czynnikami ryzyka charakteryzowali się częstością zdarzeń wieńcowych podobną do częstości osób z już rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. 

Z kolei w prezentowanym na łamach Archives British Heart Regional Study analizowano losy 4045 mężczyzn w wieku 60-99 lat. Wykazano, że w obserwacji 9 letniej ryzyko zdarzeń wieńcowych u chorych z cukrzycą wykrytą po 60 roku życia (trwającą średnio 4,9 lat) było dwukrotnie mniejsze niż ryzyko u mężczyzn, u których cukrzycę wykryto w młodszym wieku.  Grupa osób z cukrzycą  wykrytą przed 60 rokiem życia miała ryzyko naczyniowe podobne do ryzyka obserwowanego u osób bez zaburzeń metabolizmu glukozy, ale za to z przebytym zawałem mięśnia serca.

Na podstawie prezentowanych danych autorzy oszacowali, że czas trwania cukrzycy zrównujący ryzyko wieńcowe wynosi 8 lat. Pełna ocena czynników proaterogennych, wieku zachorowania i czasu trwania cukrzycy pozwoli z pewnością skuteczniej dobrać leczenie prewencyjne i schemat postępowania.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 14 marca 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Czy cukrzyca to równoważnik choroby niedokrwiennej serca?”