Czy schemat czterolekowy ma wyższość nad trójlekowym w eradykacji Helicobacter pylori?

Byoung Hwan Lee i Nayoung Kim – Quadruple or triple therapy to eradicate H pylori LINK: Lancet 2011;377:877

W dziale Komentarze The Lancet opublikowano krótkie podsumowanie wyników badań poświęconych skuteczności poszczególnych schematów eradykacji Helicobacter pylori. Odsetek eradykacji przy użyciu klasycznego schematu trójskładnikowego (PPI, klarytromycyna i amoksycylina) ocenia się obecnie na 70-80%, co jest związane z opornością na klarytromycynę. Alternatywą terapeutyczną ma być leczenie sekwencyjne oraz terapia czteroskładnikowa z metronidazolem (w przeciwieństwie do klarytromycyny, oporność na metronidazol można przełamać zwiększając dawkę tego leku i/lub wydłużając czas terapii).

Często podnoszonym problemem związanym z ostatnią z wymienionych metod są działania niepożądane. Obawy przed niekorzystnymi następstwami terapii czteroskładnikowej zmniejsza Peter Malfertheiner, autor badania, w którym porównywano klasyczną terapię trójskładnikową przez 7 dni z leczeniem polegającym na podawaniu omeprazolu oraz polipigułki zawierającej subcytrynian bizmutu, metronidazol i tetracyklinę dwa razy dziennie przez 10 dni. Odsetek eradykacji uzyskany przy użyciu obu schematów wynosił odpowiednio 55% i 80%.

Podawanie trzech składników w jednolitej postaci farmaceutycznej znacząco poprawiło tolerancję leczenia. Oporność na metronidazol, oceniana w badanej grupie na 29%, nie miała wpływu na wyniki terapii, choć na obszarach charakteryzujących się wyższym odsetkiem oporności na metronidazol, właściwym postępowaniem byłoby prawdopodobnie wydłużenie leczenia do 14 dni.

Podsumowując, terapia czteroskładnikowa z metronidazolem może nie ustępować pod względem skuteczności terapii sekwencyjnej. Ta ostatnia może być mniej przydatna w regionach charakteryzujących się dużą częstością występowania oporności na metronidazol i klarytromycynę. Zdaniem autora komentarza, warto przeprowadzić badanie porównujące leczenie sekwencyjne i czteroskładnikowe w takiej populacji.

Opracowane na podstawie: Lancet / 12 marca 2011
Krzysztof Kurek