Zanieczyszczenia powietrza na świecie i ich wpływ na wskaźniki zdrowotne

The Lancet – A breath of fresh air please LINK: Lancet 2011;377:875

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka jest dobrze znany.  WHO szacuje, że każdego roku na całym świecie co najmniej 2 miliony ludzi przedwcześnie umiera z powodu problemów zdrowotnych związanych ze skażeniem atmosfery.

US Environmental Protection Agency opublikowała w marcu 2011 raport The Benefits and Costs of the Clear Air Act from 1990 to 2020. Szacuje się, że do roku 2020 regulacje dotyczące emisji zanieczyszczeń pozwolą na zaoszczędzenie 2 bilionów dolarów przeznaczonych na opiekę zdrowotną, uratują życie 230 000 osób i zapobiegną wystąpieniu 200 000 zawałów serca, 2,4 miliona napadów astmy i 17 milionom dni zwolnienia lekarskiego. Z raportu widać, że zyski znacznie przekroczą koszty zadbania o czystość powietrza.

Również w marcu ukazały się wyniki projektu Aphekom, sponsorowanego przez Komisję Europejską i koordynowanego przez French Institute of Public Health Surveillance, pokazujące dane z trzyletniego badania zanieczyszczenia powietrza w 25 miastach 12 krajów Unii Europejskiej. Najlepszą jakość powietrza stwierdzono w Sztokholmie, natomiast najgorszą – w Bukareszcie, Budapeszcie i Barcelonie. Raport  wskazuje również, że poprzez poprawę jakości powietrza zgodnie z normą WHO można by uratować życie 19 000 osób rocznie, wydłużyć oczekiwany czas przeżycia o prawie dwa lata u osób powyżej 30 roku życia i zaoszczędzić 31,5 miliarda euro.

W lutym 2011 w The Lancet ukazała się praca Tima Nawrota, stwierdzająca, że zanieczyszczenie powietrza może być ważnym czynnikiem wywołującym zawał serca.  Powyższe wyniki wskazują, że władze i obywatele powinni walczyć o prawo do oddychania czystym powietrzem, a lekarze powinni być ich sprzymierzeńcami w tej walce.

Opracowane na podstawie: Lancet / 12 marca 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Zanieczyszczenia powietrza na świecie i ich wpływ na wskaźniki zdrowotne”