Oporność na antybiotyki i trudności w badaniach nad nowymi lekami

James M. Hughes – Preserving the Lifesaving Power of Antimicrobial Agents LINK: JAMA online first

Oporność na antybiotyki stanowi narastający problem kliniczny i społeczny. Ma to szczególne znaczenie w dziedzinach takich jak onkologia, chirurgia, transplantologia czy neonatologia. Koszty leczenia infekcji opornych na antybiotyki sięgają w USA 20 miliardów dolarów rocznie i przedłużają pobyty w szpitalu o 8 milionów dodatkowych dni. Konieczna jest więc wielokierunkowa strategia zmniejszająca zagrożenie opornymi szczepami bakterii i prowadząca do opracowania nowych leków.

Na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) ukazał się komentarz Jamesa H. Hughesa dotyczący trudności, na jakie napotykają badania nad nowymi antybiotykami. Zainteresowanie takimi badaniami przez ewentualnych producentów ogranicza fakt, że są to leki stosowane najczęściej przez 7-14 dni, więc terapia nimi nie jest tak opłacalna, jak preparatami  stosowanymi w chorobach przewlekłych. Jak wiadomo lek wprowadzony do obrotu musi znaleźć się w wytycznych poświęconych antybiotykoterapii, co dodatkowo limituje ewentualne korzyści finansowe.

Od 2008 roku FDA zatwierdziła tylko dwa nowe antybiotyki, podczas gdy w latach 1983-1987 – szesnaście.  W związku z tym organizacja Infectious Diseases Society of America wprowadziła program “10 x 20”, mający doprowadzić do roku 2020 do powstania 10 nowych, bezpiecznych i skutecznych antybiotyków. Do tego jednak niezbędne są duże nakłady finansowe na badania laboratoryjne i kliniczne. Jednocześnie szacuje się, że około 50% obecnych antybiotyków jest stosowanych niewłaściwie lub niepotrzebnie.

Skuteczne programy antybiotykowe w połączeniu z zapobieganiem infekcjom mogą zmniejszyć zagrożenie i zasięg oporności bakterii w placówkach opieki zdrowotnej. Zapobieżenie powrotowi do ery przedantybiotykowej i umożliwienie korzystania z dostępnych leków także przyszłym pokoleniom stanowi moralny obowiązek lekarzy.

Opracowane na podstawie: JAMA / 22 lutego 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Oporność na antybiotyki i trudności w badaniach nad nowymi lekami”