Jak można przeciwdziałać antybiotykooporności

Brad Spellberg – The Antibiotic Crisis Can We Reverse 65 Years of Failed Stewardship? LINK: Arch Intern Med online first

Na łamach Archieves of Internal Medicine ukazał się komentarz Brada Spellberga do pracy Jenkinsa i wsp. na temat aktualnego stanu wiedzy o oporności na antybiotyki i nowych trendów w antybiotykoterapii.

Większość lekarzy zdaje sobie sprawę z narastającej oporności na antybiotyki, natomiast mało mówi się o trudnościach związanych z pracą nad nowymi lekami. Ostatnie raporty National Institute of Allergy and Infectious Diseases, US Food and Drug Administration i Infectious Diseases Society of America wskazują potencjalne drogi prowadzące do rozwiązania problemu oporności na antybiotyki.

Podkreśla się naglącą potrzebę pracy nad nowymi lekami i działania zmierzające do wydłużenia możliwości stosowania leków aktualnie dostępnych. Należy rozwijać nowe, skuteczne sposoby poprawy efektywności leczenia, takie jak szybka diagnostyka molekularna czy nowe algorytmy postępowania.

W pracy Jenkinsa i wsp. przedstawione są wyniki przedłużonej obserwacji chorych uczestniczących we wcześniejszym badaniu dotyczącym nieprawidłowego (przedłużonego i z zastosowaniem niewłaściwych leków) leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich (skin and soft-tissue infections, SSTIs). Autorzy pracy opracowali wytyczne rekomendujące stosowanie wankomycyny przez okres siedmiu dni jako leku pierwszego wyboru, nie zalecali natomiast włączania leków przeciwko bakteriom Gram-ujemnym i beztlenowym, ponieważ są one rzadką przyczyną SSTIs. Rekomendacje te zostaly szeroko rozpowszechnione wśród personelu medycznego ośrodka zdrowia a Denver, obejmującego wielospecjalistyczny szpital oraz sieć poradni.

Okazało się, że wprowadzenie tych wytycznych skutkowało mniejszą częstością stosowania antybiotykoterapii przeciwko bakteriom gram-ujemnym (66% vs 36%), beztlenowcom (76% vs 49%) i Pseudomonas (28% vs 18%) a średni czas trwania antybiotykoterapii skrócił się z 13 do 10 dni. Zwiększyła się ilość chorych leczonych poniżej 10 dni, a zmniejszyła ilość wykonanych drogich badań obrazowych.

Niestety, nadal ponad jedna trzecia chorych otrzymała antybiotyk przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, prawie 20% – przeciwko Pseudomonas, a ponad połowa chorych była leczona dłużej niż 10 dni.  Ponieważ to badanie było jednoośrodkowe, konieczne są dalsze analizy oceniające skuteczność takich interwencji, podobnie jak dalsze działania nastawione na poprawę skuteczności tych antybiotyków, którymi już dysponujemy.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 28 lutego 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Jak można przeciwdziałać antybiotykooporności”