Palenie papierosów, Kalifornia i USA 1965-2007

John P. Pierce i wsp – Prevalence of Heavy Smoking in California and the United States, 1965-2007 LINK: JAMA 2011;305:1106

W latach 60-tych XX wieku większość amerykańskich palaczy wypalała 1 paczkę papierosów dziennie.  Od momentu ogłoszenia w 1964 roku przez naczelnego lekarza kraju raportu poświęconego zależności pomiędzy paleniem papierosów a stanem zdrowia obserwowano duży spadek liczby osób palących z 40.4% w roku 1965  do 20.8% w roku 2006. 

Kalifornia była w tym czasie stanem wiodącym w działaniach publicznych mających na celu ograniczenie liczby osób palących i właśnie tam tempo redukcji liczby palaczy było szybsze niż na pozostałym obszarze USA (0.74% rocznie vs 0.53% rocznie).  Podobnie zachowywały się wskaźniki zachorowalności na raka płuc (w roku 2007: Kalifornia, 77.1/ 100 000 vs  USA poza Kalifornią, 101.7/100 000).

W aktualnej publikacji na łamach Journal of the American Medical Association możemy  przeczytać o zmianach, jakie miały miejsce w latach 1965-2007 w intensywności palenia zarówno w Kalifornii jak i na pozostałym obszarze USA. W 1965, co najmniej 20 papierosów dziennie wypalało 23.2% dorosłych mieszkańców Kalifornii  i 22.9% pozostałych mieszkańców USA  (56% wszystkich palaczy). Do roku 2007 liczby te spadły do 2.6%  – czyli 23% palaczy w Kalifornii oraz 7.2% czyli 40% palaczy poza Kalifornią.

Co najmniej 10 papierosów dziennie w roku 1965 paliło 40.5%  mieszkańców USA  urodzonych w latach 1920-1929. W kolejnych później urodzonych grupach liczba palących 10 i więcej papierosów dziennie spadała i w grupie urodzonej w latach 1970-1979 wynosiła 9.7% w Kalifornii oraz 18.3%  w USA (poza Kalifornią).

Podsumowując, w ciągu ostatnich 40 lat liczba palących Amerykanów zmniejszyła się w sposób spektakularny, zarówno w związku ze spadkiem liczby osób zaczynających palić jak i ze wzrostem liczby osób rzucających palenie. W latach 1960-tych większość palaczy  wypalała 1 lub więcej paczkę dziennie. Obecnie tylko niewielka część młodych palaczy wypala 10 lub więcej papierosów na dobę.

Opracowane na podstawie: JAMA / 16 marca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Palenie papierosów, Kalifornia i USA 1965-2007”