Związek spożycia alkoholu z niektórymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi: przegląd systematyczny i meta-analiza

Paul E Ronksley i wsp – Association of alcohol consumption with selected cardiovascular disease outcomes: a systematic review and meta-analysis LINK: Br Med J 2011;342:671 (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Medical Journal ukazała się praca Paula E Ronksleya i wsp. na temat związku spożycia alkoholu z niektórymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi.   Możliwy efekt kardioprotekcyjny spożywania alkoholu stwierdzony w badaniach obserwacyjnych był szeroko dyskutowany w środowisku medycznym i mediach. Dotychczasowe przeglądy badań nie odnosiły się jednak do wpływu spożycia alkoholu na ogólną śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz na śmiertelność z powodu udaru mózgu i zawału serca.

Autorzy pracy dokonali zatem systematycznego przeglądu i meta-analizy badań dotyczących tego zagadnienia, znajdujących się w bazach Medline (z lat 1950-2009) i Embase (z lat 1980-2009), dodatkowo przeszukano bibliografie i materiały konferencyjne. Do analizy włączono 84 badania kohortowe nad związkiem spożycia alkoholu z śmiertelnością z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, choroby wieńcowej i udaru mózgu.

Skorygowane  ryzyko względne zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego u osób spożywających alkohol w stosunku do osób niepijących wynosiło 0,75; ryzyko wystąpienia incydentów wieńcowych 0,71; ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej 0,75; ryzyko występowania udaru mózgu 0,98 i śmiertelności z powodu udaru mózgu 1,06. Najniższe ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej odnotowano u osób pijących jeden do dwóch drinków dziennie, natomiast najniższe ryzyko zgonu z powodu udaru mózgu – u osób pijących do jednego drinka dziennie,  przy czym ilości alkoholu skategoryzowano jako: <2,5 g/dobę (<1/2 drinka); 2,5-14,9 g/dobę (1/2-1 drinka); 15-29,9 g/dobę (1-2,5 drinka); 30-60 g/dobę (2,5-5 drinków) i >60 g/dobę (>5 drinków). Dla śmiertelności sercowo-naczyniowej oraz występowania udaru i zgonu z powodu udaru odnotowano zjawisko krzywej “J”, ze wzrostem ryzyka wraz z większą ilością spożywanego alkoholu powyżej ilości optymalnych. Szczególnie, przy konsumpcji > 5 drinków dziennie, ryzyko wystąpienia udaru bylo wyższe aż o 62% w stosunku do osób nie pijących alkoholu.

Wtórna analiza ogólnej śmiertelności wykazała mniejsze ryzyko u osób pijących niż u niepijących (ryzyko względne 0,87).  Podsumowując – picie umiarkowanej ilości alkoholu jest związane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 22 lutego 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Związek spożycia alkoholu z niektórymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi: przegląd systematyczny i meta-analiza”