Czy leki inkretynowe poprawią rokowanie w chorobach układu krążenia u chorych na cukrzycę?

D.J. Drucker i A.B. Goldfine – Cardiovascular safety and diabetes drug development LINK: Lancet 2011;377:977

Na łamach The Lancet w komentarzu redakcyjnym po raz kolejny podkreślono potrzebę naukowego potwierdzenia, że  nowe leki hipoglikemizujące  nie tylko obniżają stężenia glukozy, ale również  zapobiegają powikłaniom cukrzycy, w tym powikłaniom naczyniowym. Wymaganie takie stawia przed producentami leków od 2008 roku FDA, zobowiązując ich do zaplanowania i przeprowadzenia badań potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność preparatu w zakresie powikłań sercowo-naczyniowych.

Jedną z nowszych grup leków wprowadzonych do leczenia cukrzycy są leki inkretynowe: podawane doustnie inhibitory dipeptydylopeptydazy IV i podskórnie analogi GLP-1 (eksenatyd i liraglutyd). Ich nowe postacie farmakologiczne można podawać raz w tygodniu. Leki inkretynowe cechuje  profil korzystnych działań: obniżają glikemię poposiłkową (działanie hipoglikemizujące wykazują jedynie w sytuacji narastających stężeń glukozy), spowalniają opróżnianie żołądka, hamują apetyt i powodują niewielką ale istotną redukcję masy ciała. Poprawia to profil lipidowy, sprzyja redukcji ciśnienia tętniczego. Leki te hamują również uwalnianie lipoprotein z jelit w okresie poposiłkowym. Wykazują działanie inotropowe w stosunku do mięśnia sercowego. Receptory dla nich zlokalizowane są również w śródbłonku i monocytach. W ten sposób hamując aktywność monocytów i zmniejszają nasilenie procesów zapalnych w blaszkach miażdżycowych.

Wstępne retrospektywne analizy wskazują, że eksenatyd może zmniejszać ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Pomimo tych  korzyści nowe postacie  leków podlegają surowszej ocenie i FDA przed wprowadzeniem długodziałającego eksenatydu zażądało od producenta przeprowadzenia dodatkowej analizy potwierdzającej brak wpływu leczenia na długość odcinka QT.

Równolegle rozpoczęto również badania oceniające długotrwałe bezpieczeństwo i korzyści kardiologiczne płynące ze stosowania  sitagliptyny (TECOS), saksagliptyny (SAVOR-TIMI), eksenatydu podawanego raz na tydzień (EXSCEL) i liraglutydu (LEADER). Dopiero po ich przeprowadzeniu będzie można mówić o trwałym miejscu tych leków w terapii cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Lancet / 19 marca 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Czy leki inkretynowe poprawią rokowanie w chorobach układu krążenia u chorych na cukrzycę?”