W oczekiwaniu na nowe zalecenia w nadciśnieniu tętniczym – komentarz redakcji The Lancet

Redakcja The Lancet – Looking forward to new hypertension guidelines LINK: Lancet 2011;337:440

W tym roku oczekiwana jest publikacja nowych wytycznych postępowania w nadciśnieniu tetniczym: amerykańskich (JNC 8) i brytyjskich (NICE). Na łamach The Lancet ukazał się krótki komentarz redakcyjny poświęcony temu zagadnieniu. Redakcja zwraca w nim uwagę, że nadal nie wiadomo jak najskuteczniej leczyć nadciśnienie. Liczba badań lekowych jest ogromna ale danych porównawczych jest stosunkowo niewiele.

Zarówno National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) w USA jak i brytyjski  National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) dotychczas wskazywały na podstawową rolę diuretyków tiazydowych w terapii nadciśnienia.  Tymczasem, jak zauważają redaktorzy The Lancet, w najnowszej meta-analizie Franz Messerli i wsp. wykazali, że hydrochlorotiazyd, jeden z najczęściej przepisywanych leków moczopędnych “nie jest odpowiednim lekiem pierwszego rzutu w terapii nadciśnienia.”

Messerli i wsp. konkluzję oparli na wynikach badań porównujących monoterapię hydrochlorotiazydem w dawce do 12,5 – 25 mg z monoterapią innymi lekami. Ich meta-analiza wykazała, że monoterapia  hydrochlorotiazydem obniża ciśnienie tętnicze mniej skutecznie od inhibitorów enzymu kowertującego angiotensynę, blokerów receptora angiotensyny,  β-blokerów i Ca-blokerów.

Redaktorzy The Lancet zwracają jednak uwagę, że w meta-analizie porównywany punkt końcowy stanowiły wartości ciśnienia tętniczego a nie incydenty sercowo-naczyniowe.  Co więcej, meta-analiza dotyczyła wyłącznie monoterapii a większość chorych wymaga stosowania kombinacji leków. Ponadto, analiza dotyczyła tylko hydrochlorotiazydu i nie odnosi sie do innych diuretyków stosowanych w nadciśnieniu, jak chlortalidon czy indapamid.

Ostatnie zalecenia NHLBI  opublikowane były w roku 2004 a rekomendacje NICE w roku 2006. Redakcja The Lancet czeka zatem niecierpliwie na nowe dokumenty i ma nadzieję, że rekomendacje pozwolą rozwiać niektóre wątpliwości i wyznaczą proste strategie postępowania, umożliwiające lekarzom wybranie najbardziej skutecznego (i efektywnego kosztowo) leczenia hipotensyjnego dla swoich chorych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 5 lutego 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “W oczekiwaniu na nowe zalecenia w nadciśnieniu tętniczym – komentarz redakcji The Lancet”