Diagnostyka przewlekłego kaszlu

Ryu PH Tofts i wsp – How should one investigate a chronic cough LINK: Clev Clin J Med 2011;78:84 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Cleveland Clinic Journal of Medicine  opublikowano krótki ale bardzo przydatny wszystkim praktykującym lekarzom tekst poświęcony diagnostyce I leczeniu przewlekłego kaszlu (tj. utrzymującego się ponad 8 tygodni).

W diagnostyce różnicowej przewlekłego kaszlu, w przypadku nieprawidłowego zdjęcia klatki piersiowej należy uwzględnić rozpoznanie raka płuc, sarkoidozy i rozstrzeni oskrzeli. Jeśli zdjęcie klatki piersiowej jest prawidłowe należy pamiętać o kaszlu związanym z patologią górnych dróg oddechowych, astmą, refluksową chorobą przełyku (GERD), przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub nieastmatycznym eozynofilowym zapaleniem oskrzeli (za 95% przypadków przewlekłego kaszlu odpowiada przewlekłe zapalenie oskrzeli spowodowane czynnikami drażniącymi, kaszel związany z zespołem górnych dróg oddechowych, GERD, astma, eozynofilowe zapalenie oskrzeli i rozstrzenie oskrzeli) .A zatem zbierając wywiad należy zapytać o palenie papierosów, stosowanie inhibitorów ACE, objawy choroby refluksowej, objawy choroby zatok i objawy astmy.

Jeśli obraz RTG klatki piersiowej jest nieprawidłowy  należy rozważyć badanie plwociny, HRCT, bronchoskopię z biopsją. Przy prawidłowym obrazie RTG należy poza zaleceniem zaprzestania palenia (i ew. przyjmowania inhibitora ACE) zlecić spirometrię  i podjąć próbę stosowania wziewnych leków rozszerzających oskrzela lub sterydów. Objawy GERD nakazują zastosowanie leków obniżających pH i preparatów prokinetycznych. W przypadku objawów sugerujących stan zapalny zatok należy wykonać ich obrazowanie radiologiczne i zastosować odpowiednie leczenie.

Podejrzenie astmy jako przyczyny kaszlu nakazuje wykonanie spirometrii i podjęcie próby podania leków rozszerzających oskrzela/sterydów. Wskazana może być ocena obecności komórek kwasochłonnych w plwocinie.  W każdym przypadku jedną z metod potwierdzenia rozpoznania są wyniki podjętej próby leczenia. Warto przy tej okazji pamiętać, że kaszel może mieć więcej niż jedną przyczynę (co oznacza konieczność stosowania jednocześnie kilku metod terapii), ale nawet w 98% przypadkach można go skutecznie wyleczyć.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Luty 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Diagnostyka przewlekłego kaszlu”