Napoje energetyzujące a alkohol

A.M. Arria – The “high” risk of energy drinks LINK: Jama 2011;305:600

W jednym z komentarzy opublikowanych na łamach Journal of the American Medical Association  zwrócono uwagę na niekorzystne zjawiska związane ze spożyciem napojów energetyzujących i mieszaniem ich z alkoholem. Jest to problem na tyle poważny, że Food and Drug Administration wydało zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dodatkiem kofeiny (energetyzujące napoje alkoholowe).

Problem dotyczy również szkodliwości nadmiernego spożycia samych napojów energetyzujących. Co więcej, nie jest on odpowiednio uświadamiany, ani regulowany prawnie. Autorzy komentarza wskazują na wysoką zawartość kofeiny takich napojach, sięgającą  do 35,7 mg kofeiny na uncję napoju (tj.ok 30ml). Spożycie napoju może zatem skutkować przyjęciem jednorazowo dawki 500 mg kofeiny. Dla porównania filiżanka kawy, z reguły wypijana powoli, dostarcza 77-150 mg kofeiny (12,8-25 mg kofeiny/uncję).

Należy zatem pamiętać o potencjalnie niekorzystnych działaniach tak dużej dawki kofeiny. U nastolatków powoduje ona wzrost ciśnienia tętniczego i wiąże się z zaburzeniami snu. U kobiet w ciąży bywa przyczyną poronień, obumarcia płodu i zmniejszonej wielkości płodu względem czasu trwania ciąży.

Mieszanie napojów energetyzujących z alkoholem powoduje wzrost spożycia tego ostatniego. Kojarzenie alkoholu z napojami energetyzującymi utrudnia także krytyczną możliwość oceny swojego stanu i czynów. To z kolei pociąga za sobą typowe ryzykowne zachowania, takie jak jazda po pijanemu czy napaść na tle seksualnym. Kofeina nie znosi także niekorzystnego wpływu alkoholu na sprawność psychofizyczną.

Uważa się również, że spożywanie napojów energetyzujących sprzyja wytworzeniu się uzależnienia od alkoholu,  a także powstaniu uzależnienia od innych substancji. Niezbędne jest zatem wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących możliwych maksymalnych ilości kofeiny w tych napojach. Takie regulacje istnieją m.in. dla napojów typu cola, gdzie w 13 uncjowej porcji ilość kofeiny nie powinna przekraczać 72 mg. Powinny się pojawić również ostrzeżenie o szkodliwym wpływie tego rodzaju napojów u nastolatków, kobiet w ciąży oraz o szkodliwym wpływie mieszania ich z alkoholem.

Opracowane na podstawie: JAMA / 9 lutego 2011
Marek Kowrach