Złożoność farmakoterapii chorób serca i naczyń wpływa na stopień przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania leków

Niteesh K. Choudhry i wsp – The implications of therapeutic complexity on adherence to cardiovascular medications LINK: Arch Intern Med. Published online

W nieprzestrzeganiu zaleceń dotyczących farmakoterapii chorób przewlekłych upatruje się jednej z głównych przyczyn nieskuteczności leczenia i niekorzystnego rokowania. Z kolei, przestrzeganie tych zaleceń bywa trudne z uwagi na liczbę jednocześnie stosowanych leków, ich niewygodne dawkowanie i konieczność częstych wizyt lekarskich związanych z kontynuacją leczenia.

Autorzy z USA analizowali wpływ parametrów związanych ze złożonością terapii na przestrzeganie jej zasad przez osoby z chorobami układu krążenia. Analizą objęto osoby, które w okresie od czerwca 2006 do maja 2007 roku zrealizowały recepty na statynę (n = 1 827 395) lub inhibitor enzymu przekształcającego angiotensynę/bloker receptora dla angiotensyny (n = 1 480 304). W tej grupie oceniano łączną liczbę jednocześnie przepisanych leków, liczbę lekarzy przepisujących leki jednej osobie, liczbę realizowanych recept oraz stosunek liczby wizyt lekarskich do liczby recept.

W 3-miesięcznym okresie analizy, osoby stosujące statynę zrealizowały średnio 11.4 recept na 6.3 różnych leków. Recepty wypisywało średnio 2 lekarzy. Przeciętna osoba przyjmująca statynę zgłaszała się do apteki pięciokrotnie. Wyniki analizy przeprowadzonej wśród osób stosujących inhibitory enzymu przekształcającego angiotensynę lub blokery receptora dla angiotensyny były analogiczne.

Średni wskaźnik przestrzegania zaleceń (oceniany odsetkiem dni, w których pacjent posiadał przepisane leki) wynosił ok. 67%. Zgodnie z oczekiwaniami, liczba jednocześnie stosowanych leków i złożoność ich dawkowania były odwrotnie proporcjonalne do stopnia przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii. Podobnie niekorzystnie wpływały: ilość lekarzy przepisujących leki i ilośc aptek, w których je kupowano.  Wyniki badania potwierdzają zatem oczywistą ale łatwo zapominaną prawdę, że prostota leczenia zwiększa jego skuteczność.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 10 stycznia 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Złożoność farmakoterapii chorób serca i naczyń wpływa na stopień przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania leków”