Przyszłość domów opieki dla ludzi w podeszłym wieku

M.H. Katz – There’s No Place Like Home LINK: Arch Intern Med Published online

Proces starzenia  i łączących się z nim chorób ogranicza zdolności adaptacyjne i funkcjonalne. Osoby w podeszłym wieku nierzadko wymagają stałej pomocy i opieki. Zakłady opiekuńczo-lecznicze umożliwiające  całodobową opiekę nad starszą osobą, stwarzają rodzinom chorych możliwość rozwiązania tej trudnej sytuacji. Osoby oddane do takich domów odczuwają jednak żal i osamotnienie, a członkowie rodzin mają często poczucie winy.

O pośrednich sposobach zapewnienia stałej opieki osobom tego wymagającym, nie tylko w wieku podeszłym, dyskutuje na łamach Archives of Internal Medicine M.H. Katz. Można do takich form  zaliczyć centra dzienne, gdzie osoba jej wymagająca jest odwożona, a następnie po powrocie rodziny z pracy przywożona do domu. Inne osoby wymagają jedynie ciągłego wsparcia i mogą  mieszkać w swoich własnych domach. Czasem jednak dom stałej opieki jest jedynym wyjściem.

O dobrym rozwiązaniu można mówić, gdy dom opieki znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania rodziny, co gwarantuje, że relacje rodzinne i kontakty z jej członkami zostaną utrzymane. W ostatniej dekadzie w USA obserwuje się jednak  spadek liczby łóżek w domach opieki o 10%,  co przy starzejącym się społeczeństwie może oznaczać, że łóżek tych może zabraknąć. Niedobór będzie nierównomierny, i dotyczyć będzie przede wszystkim miejsc, których mieszkańcy mają niskie dochody lub należą do mniejszości etnicznych. Jedną z przyczyn zamykania tych domów w USA jest niski stopień refundacji w ramach ubezpieczenia Medicaid.

Jaki powinien być model opieki dla osób w wieku podeszłym? Pytanie to nabiera w USA szczególnego znaczenia, gdyż do 2050 roku liczba osób wymagająca ciągłej opieki wzrośnie do 27 milionów. Niezbędne jest stworzenie warunków finansowych do prowadzenia stałej opieki w różnorodny sposób, nie tylko na zasadzie instytucji stałego pobytu, ale bardziej całościowych form opieki w miejscu zamieszkania. Dom stacjonarnej opieki powinien być również zorganizowany na innych niż dzisiaj zasadach. Nie powinna to być duża, lecz mała instytucja, w której warunki pobytu i jego organizacja zbliżone są do domowych. Odpowiedni poziom finansowania, poza regulacjami prawnymi, nadzorem, powinien być gwarantem właściwej jakości opieki tych osób.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 10 stycznia 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Przyszłość domów opieki dla ludzi w podeszłym wieku”