Światowe trendy w rozpowszechnieniu czynnikow ryzyka choroby niedokrwiennej serca w ostatnich trzech dekadach

Sonia S Anand i wsp – Stemming the global tsunami of cardiovascular disease LINK: Lancet 2011;377:529

Na łamach The Lancet ukazał się komentarz Sonii Anand dotyczący wyników raportu Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group na temat światowych zmian populacyjnych ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu całkowitego oraz BMI.

Poza informacjami dotyczącymi trzech wymienionych wyżej czynników, w raporcie uwzględniono także wpływ płci, wieku, kraju, dochodu krajowego, regionu (obszar wiejski lub miejski) i narodowych nawyków żywieniowych. Do analizy włączono dane pochodzące z wielu różnych dostępnych źródeł.

Na podstawie uzyskanych informacji autorzy stwierdzili, że liczba otyłych kobiet i mężczyzn wzrasta we wszystkich regionach świata, przy czym BMI jest wyższy w rozwiniętych (średni wzrost wskaźnika  BMI o 1,9 w ostatnich 3 dekadach). Z kolei w ciągu ostatnich trzydziestu lat obniżeniu uległy wartości średniego ciśnienia skurczowego w populacji, przy czym największy spadek zanotowano w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej (o 7,7 mm Hg). Wprawdzie poziom cholesterolu całkowitego był najwyższy w krajach o wysokim dochodzie narodowym, jednak właśnie w bogatych krajach zachodnich oraz w Europie środkowej i wschodniej odnotowano największy spadek jego stężenia. Z kolei w Azji wschodniej i południowo-wschodniej obserwowano wzrost poziomu cholesterolu.

Wydaje się zatem, że negatywny wpływ wzrostu otyłości w krajach rozwiniętych może być  częściowo kompensowany poprzez lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu.   Wskaźnik rozpowszechnienia choroby wieńcowej w większości krajów rozwiniętych spada (pomimo wzrostu BMI),  czego przyczyną, oprócz wyżej wymienionych czynników, jest także poprawa zachowań prozdrowotnych (przede wszystkim spada ilość palaczy tytoniu).

A zatem, jak zauważa Sonia Anand,  można mieć nadzieję, że skupienie się na trzech czynnikach ryzyka choroby wieńcowej: nadciśnieniu tętniczym, podwyższonym poziomie cholesterolu i paleniu papierosów pozwoli ograniczyć ryzyko rozwoju  choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Lancet / 12 lutego 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Światowe trendy w rozpowszechnieniu czynnikow ryzyka choroby niedokrwiennej serca w ostatnich trzech dekadach”