Stres wśród lekarzy

Sharmila Devi – Doctors in distress LINK: Lancet 2011;337:454

Na łamach The Lancet ukazała się praca Sharmili Devi na temat nowych danych dotyczących stresu wśród lekarzy i studentów medycyny w USA.  Od kilku dekad wiadomo, że w porównaniu z populacją ogólną wśród lekarzy notuje się niepokojąco wysoki odsetek samobójstw i depresji. Co więcej, ostatnio zjawisko to zaczęło narastać.

Lekarze uważają, że wywierana na nich presja wzrośnie jeszcze bardziej wraz z wprowadzeniem amerykańskiej reformy ochrony zdrowia, która spowoduje objęcie opieką lekarską kolejnych 30 milionów Amerykanów. W badaniu Mayo Clinic opublikowanym w styczniu 2011 wykazano, że 1 na 16 chirurgów miał myśli samobójcze w poprzedzającym roku, ale bojąc się utraty licencji tylko niewielki odsetek z 7905 przebadanych korzystał z pomocy specjalistów. Według badań z 2004 roku mężczyźni – lekarze mają 1,4 razy większe prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa niż mężczyźni innych zawodów, natomiast kobiety – 2,3 razy większe.

Wydaje się, że problem zaczyna się już na studiach, gdzie współzawodnictwo, zbyt duża autonomia w połączeniu z odpowiedzialnością i strach przed okazaniem słabości mogą być czynnikami wyzwalającymi zaburzenia  psychiczne.   Lekarze próbują radzić sobie sami ze stresem i wypaleniem przepisując sobie leki, nadużywając w alkoholu i popadając w inne uzależnienia, bojąc się często, że przyznanie się do słabości wpłynie na ich karierę.  Także studenci medycyny nie korzystają z profesjonalnej pomocy w obawie przed stygmatyzacją

Badania wskazują, że około jedna czwarta młodych lekarzy ma objawy depresji, ponad połowa oznaki zespołu wypalenia, a ponad 10% miało myśli samobójcze. Wśród studentów wyczerpanie emocjonalne prowadzi do nieprofesjonalnych zachowań, takich jak ściąganie na egzaminie. Problemy te dotyczą także innych zachodnich krajów, takich jak Australia czy Wielka Brytania.  Konieczne są dalsze badania, aby szkoły medyczne mogły lepiej przygotowywać i chronić studentów przez stresem zawodowym i wynikającymi z niego następstwami .

Opracowane na podstawie: Lancet / 5 lutego 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Stres wśród lekarzy”