Wywiad rodzinny w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

T.L. Assimes – Family history of heart disease: the re-emergence of a traditional risk factor LINK: J Am Coll Cardiol 2011;57:628

Na łamach Journal of American College of Cardiology (JACC) ukazał się edytorial podkreślający znaczenie wywiadu rodzinnego dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.  O  roli wywiadu wiedziano już wcześniej, jednak nie zawsze konsekwentnie uwzględniano go w proponowanych schematach oceny ryzyka, większe znaczenie przypisując czynnikom bardziej bezpośrednim: otyłości, hipercholesterolemii, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu czy też paleniu papierosów.

Przywracając znaczenie wywiadu rodzinnego w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego należy pamiętać, że nie zawsze można precyzyjnie odróżnić wpływy genetyczne od kulturowych i środowiskowych, które także występują rodzinnie. W szeregu analiz wykazano, że uwarunkowania genetycznie są silniejsze w przypadku zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego w młodym wieku.

Interesujące dane na temat znaczenia wywiadu  rodzinnego przyniosły opublikowane w tym samym numerze JACC analizy cząstkowe badania INERHART, dokumentujące istotną rolę rodzinnego wywiadu zawału mięśnia serca dla szacowania ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych w trzech głównych regionach geograficznych świata, w populacjach zróżnicowanych pod względem rasowo-etnicznym. Wartość predykcyjna rodzinnego wywiadu zawału mięśnia serca okazała się  niezależna od tradycyjnych czynników ryzyka, a siła jego oddziaływania była tym większa im wiek zachorowania członka rodziny na zawał serca był niższy, a liczba najbliższych krewnych z przebytym zawałem serca większa.

W analizie wieloczynnikowej dodatni wywiad rodzinny zwiększał ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych 1,74 krotnie. Wyniki badania wskazują na konieczność bardziej precyzyjnego rozróżnienia między czynnikami genetycznymi i nie genetycznymi, odpowiedzialnymi za zwiększone rodzinne ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 1 lutego 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Wywiad rodzinny w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego”