Warzywa i owoce a zdarzenia sercowo-naczyniowe

M. Marmot – Fruit and vegetable intake reduces risk of fatal coronary heart disease LINK: Eur Heart J published online (dostępny pełen tekst)

Zależność między dietą a chorobami cywilizacyjnymi od lat jest przedmiotem sporów badaczy. Spowodowane jest to trudnością samej materii, wymagającej skomplikowanej i długotrwałej metodologii badań. Impas ten stara się przełamać badanie EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), w którym 313 074 mężczyzn i kobiet, z ośmiu kohort populacyjnych w Europie, obserwowano przez 8,4 lat.

W pracy posługiwano się dokładnym kwestionariuszem żywieniowym, co pozwoliło określić poszczególne składniki diety i powiązać je z takimi zdarzeniami jak choroby układu sercowo-naczyniowego czy nowotwory. W komentarzu redakcyjnym prezentowanym na łamach European Heart Journal omówiono wyniki oceniające wpływ ilości spożywanych warzyw i owoców na śmiertelność sercowo-naczyniową w populacji badania EPIC.

Wskazują one, że niezależnie od klasycznych czynników ryzyka spożycie 8 porcji warzyw i owoców (1 porcja = 80g) dziennie w porównaniu z ilością mniejszą niż 3 porcje, zmniejszało ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 22%. Jest to redukcja ryzyka porównywalna z działaniami farmakologicznymi.

Osobom, które nie lubią owoców i warzyw autorzy przypominają, że nie jest możliwe wyizolowanie odpowiadającego za korzystne działanie składnika diety warzywno-owocowej i sporządzenie odpowiedniej tabletki (badania z suplementacją witamin antyoksydacyjnych zakończyły się niepowodzeniem)  . Liczy się bowiem nie tylko skład diety, ale również sposób żywienia. Jak wyliczyli autorzy analizy, działanie protekcyjne obserwowane jest w przypadku spożycia co najmniej 640 gram warzyw i owoców dziennie. W badanej grupie, w taki sposób żywiło się zaledwie 18% populacji. Osiągnięcie trwałej zmiany nawyków żywieniowych na szeroką skalę populacyjną wymagać będzie wiele wysiłków.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 18 stycznia 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Warzywa i owoce a zdarzenia sercowo-naczyniowe”