Hemodializa czy dializa otrzewnowa – dane z USA

Kirsten L. Johansen – Choice of Dialysis Modality in the United States LINK: Arch Intern Med 2011;171:107

Na łamach Archieves of Internal Medicine ukazał się edytorial Kirsten L. Johansen dotyczący wyboru metody dializy w Stanach Zjednoczonych.   Pomimo, że przeszczepienie nerki jest uważane za najlepszą metodę terapii nerkozastępczej (jeżeli uwzględnimy wskaźniki  przeżywalności i jakości życia), wielu chorych z niewydolnością nerek poddawanych jest przewlekle dializom. Może to być hemodializa (HD), przeprowadzana trzy razy w tygodniu, lub  dializa otrzewnowa (peritoneal dialysys, PD), wykonywana w domu przez chorego.

Spór o to, która z tych metod jest lepsza toczy się od lat 70. dwudziestego wieku. Pomimo, że PD jest tańsza, ilość pacjentów rozpoczynających leczenie tą metodą zmniejsza się (z ok. 14% 1 w 1995 r. do ok. 7% w 2007 r.). Na łamach Archives opublikowano wyniki dwóch prac oryginalnych poświęconych tym zagadnieniom.

Badanie Mehrotry i wsp. dotyczy różnic w przeżywalności chorych poddawanych HD i PD. Autorzy analizowali przeżycie wśród dwóch grup pacjentów w ciągu okresów trzyletnich: 1996-1998 i 2002-2004 wykazując, że przeżywalność chorych poddawanych PD poprawiła się niwelując różnicę między przeżywalnością chorych leczonych obiema metodami.

Zdaniem autorów porównywalne wskaźniki przeżycia i niższy koszt PD powinien spowodować wzrost ilości chorych leczonych w ten sposób. Należy odnotować, że tylko 34% chorych rozpoczynających dializy w południowej Kalifornii w 2002 było poinformowanych o możliwości stosowania PD. Być może więc niski wskaźnik stosowania PD jest po części winą nefrologów, którzy nie informują właściwie pacjentów.

W drugiej z prac, autorstwa  Kutnera i wsp. wykazano, że wśród chorych rozpoczynających dializy w latach 2005-2007 61% było poinformowanych o możliwości leczenia PD. Wyniki te sugerują, że częstość rozmów na temat PD wzrosła, ale tylko 11% z poinformowanych chorych rozpoczęło PD. Prawdopodobnie wpływ na to ma charakterystyka pacjentów oraz jakość przekazywanych informacji.

Aktualne dane wskazują, że wzrost ilości chorych korzystających z PD byłby ekonomicznie korzystny i prawdopodobnie przyczyniłby się do wzrostu zadowolenia chorych z opieki medycznej, przy podobnych wskaźnikach przeżywalności.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 24 stycznia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Hemodializa czy dializa otrzewnowa – dane z USA”