Siedzący tryb życia a biomarkery kardiometaboliczne u mieszkańców USA – wyniki analizy badania NHANES

Genevieve N. Healy i wsp – Sedentary time and cardio-metabolic biomarkers in US adults: NHANES 2003u201306 LINK: Eur Heart j online first

Brak regularnych ćwiczeń fizycznych stanowi znany modyfikowalny czynnik ryzyka występowania choroby wieńcowej i przedwczesnych zgonów. Okazuje się jednak, że oceniając poziom aktywności fizycznej nie należy zwracać uwagi jedynie na czas spędzany na aktywnym uprawianiu sportu. Istotne znaczenie ma także pozostały czas – spędzany w pozycji siedzącej. Długie przebywanie w pozycji siedzącej stanowi bowiem niezależny od wysiłku fizycznego czynnik ryzyka, także u osób aktywnych fizycznie.

W badaniach, w których oceniano zależność pomiędzy czasem spędzanym w pozycji siedzącej (mierzonym obiektywnie za pomocą akcelerometrów) wykazano, że był on związany z wielkością obwodu w pasie, poziomami trójglicerydów, glikemii i insuliny. Co ciekawe, w jednej z prac wykazano, że przerwy w „siedzeniu” wpływają korzystnie na wskaźniki metaboliczne, niezależnie od długości czasu spędzanego w pozycji siedzącej. Nowych danych, które mogą zainteresować wszystkich spędzających za biurkiem długie godziny dostarczają wyniki przekrojowej analizy NHANES z udziałem 4757 dorosłych (≥20 roku życia), których aktywność oceniono   za pomocą akcelerometru.

Wykazano niezależną (między innymi od wykonywania ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej lub dużej intensywności) korelację pomiędzy czasem spędzanym w pozycji siedzącej a  obwodem w pasie, poziomem cholesterolu HDL, białka C-reaktywnego, trójglycerydów i insuliny.  Przerwy w siedzącym trybie spędzania czasu wpływały korzystnie na wielkość obwodu w pasie i poziom białka C reaktywnego.

Wyniki wcześniejszych, mniejszych badań znalazły zatem potwierdzenie w dużej populacyjnej analizie NHANES. Zdaniem jej autorów ich następstwem powinno być zalecenie ograniczania czasu spędzanego w pozycji siedzącej  i/lub częste przerwy w tego typu „aktywności” życiowej.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 11 stycznia 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Siedzący tryb życia a biomarkery kardiometaboliczne u mieszkańców USA – wyniki analizy badania NHANES”