Inhibitory pompy protonowej – aktualne spojrzenie na bezpieczeństwo stosowania

Ryan D. Madanick – Proton pump inhibitor side effects and drug interactions: much ado about nothing? LINK: Clev Clin J Med 2011:78;39 (dostępny pełen tekst)

Inhibitory pompy protonowej (IPP)  uważa się za jedną z najbezpieczniejszych klas leków. W ostatnim czasie to przekonanie jednak słabnie za sprawą publikacji wskazujących zarówno na potencjalnie istotne działania niepożądane, jak i interakcje IPP z innymi lekami. Krytycznej analizy tych doniesień podjął się Ryan D. Madanick, autor artykułu opublikowanego w Cleveland Journal of Medicine.

Jednym z najintensywniej eksploatowanych tematów badawczych związanych z bezpieczeństwem IPP są interakcje z klopidogrelem i wpływ tych leków na osteoporozę. W obu przypadkach wyniki prac są niejednoznaczne i możliwy jest istotny wpływ potencjalnych czynników zakłócających. Tym niemniej   FDA  wydała ostrzeżenia przed jednoczesnym stosowaniem omeprazolu i esomeprazolu z klopidogrelem (nawet wówczas, gdy ten ostatni jest przyjmowany w skojarzeniu z aspiryną) i potencjalnie negatywnym wpływem IPP na ryzyko złamań.

Stosunkowo nowym tematem badawczym jest związek pomiędzy stosowaniem inhibitorów pompy protonowej a zapaleniem płuc i odmiedniczkowym zapaleniem nerek. Coraz częściej mówi się również o związku pomiędzy lekami z tej grupy a niedoborem żelaza i witaminy B12. Zwiększa się liczba prac wskazujących na wzrost ryzyka infekcji jelitowych, w szczególności Clostridium difficile.

W większości publikacji, w których udaje się wykazać szkodliwość inhibitorów pompy protonowej, ryzyko wystąpienia jednej z powyższych patologii w grupach stosujących IPP nie przekracza dwukrotności ryzyka w ogólnej populacji, a zatem nadal jest stosunkowo małe. Niemniej, nie ma już miejsca na bagatelizowanie potencjalnej szkodliwości inhibitorów pompy protonowej. Podobnie jak wszystkie inne leki, powinny być one stosowane wyłącznie u osób z jednoznacznymi wskazaniami.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Styczeń 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Inhibitory pompy protonowej – aktualne spojrzenie na bezpieczeństwo stosowania”