Palenie papierosów a ryzyko raka piersi

Fei Xue i wsp – Cigarette Smoking and the Incidence of Breast Cancer LINK: Arch Intern Med 2010;171:125

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet na całym świecie, a palenie tytoniu jest jednym z czołowych możliwych do uniknięcia czynników ryzyka nowotworów – zarówno układu oddechowego, jak i innych lokalizacji. Dym tytoniowy zawiera karcynogeny, które mogą zwiększać ryzyko raka piersi. Jednocześnie sugeruje się, że  palenie papierosów wywołuje efekt antyestrogenowy, co teoretycznie może zmniejszać ryzyko tego nowotworu. Związek między paleniem tytoniu a rakiem piersi pozostawał  zatem kontrowersyjny, a wyniki przeprowadzanych dotychczas badań są niejednoznaczne.

Duże zainteresowanie budzi więc opublikowana na łamach Archieves of Internal Medicine praca Fei Xue i wsp. na temat związku palenia papierosów z ryzykiem raka piersi.  Autorzy w analizie prospektywnej przeanalizowali dane ponad 110 00 uczestniczek Nurses’ Health Study z lat 1976 do 2006.

W trakcie obserwacji odnotowano 8772 przypadki inwazyjnego raka piersi. Hazard względny wystąpienia raka piersi u palaczek papierosów w porównaniu z kobietami, które nigdy nie paliły wynosił 1,06% (95% przedział ufności 1.01%-1.10%). Zachorowanie na raka piersi było związane z paleniem papierosów aktualnie lub w przeszłości, z wczesnym wiekiem rozpoczęcia palenia, dłuższym czasem trwania palenia i większą ilością paczkolat. Palenie tytoniu przed menopauzą było związane z  większą częstością występowania raka piersi, szczególnie palenie przed urodzeniem pierwszego dziecka.

Co zastanawia palenie papierosów po menopauzie związane było z niewielkim zmniejszonym zagrożeniem rakiem piersi (0.93; 0.85-1.02 dla wzrostu liczby wypalanych papierosów o każde 20 paczkolat). Na szczęście bierne palenie w dzieciństwie i wieku dorosłym nie miało wpływu na ryzyko wystąpienia raka piersi.

Podsumowując – palenie papierosów, szczególnie przed urodzeniem pierwszego dziecka, może być związane z umiarkowanym wzrostem ryzyka raka piersi.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 24 stycznia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Palenie papierosów a ryzyko raka piersi”