Choroby somatyczne u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi a zwiększone wskaźniki umieralności

S. Kisely – Excess mortality from chronic physical disease in psychiatric patientsu2014the forgotten problem LINK: Can J Psychiatry 2010;52:749 (dostępny pełen tekst)

Komentarz redakcyjny na łamach Canadian Journal of Psychiatry poświęcono roli chorób somatycznych w rokowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

W powszechnym mniemaniu zdarzenia gwałtowne (samobójstwa, wypadki) to przyczyny zgonów decydujące o nadumieralności w tej grupie chorych. Jednak ponad 70% nadmiaru zgonów w populacji z zaburzeniami psychicznymi ma swoje źródło przede wszystkim w chorobach somatycznych, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić choroby układu sercowo-naczyniowego. Dane z Nowej Szkocji wskazują, że wśród chorych psychicznie samobójstwo jest przyczyną 100 zgonów rocznie, podczas gdy dodatkowe 1000 zgonów ponad te, które są stwierdzane w populacji ogólnej, spowodowane jest chorobami somatycznymi, mogącymi podlegać efektywnej profilaktyce.

Dane epidemiologiczne wskazują również na fakt, że wśród chorych z zaburzeniami psychicznymi nie obserwowano, tak jak w populacji ogólnej, malejącego trendu w zakresie zachorowalności na choroby układu sercowo-naczyniowego. Czynniki ryzyka chorób somatycznych w populacji osób z zaburzeniami psychicznymi, poczynając od nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, a kończąc na paleniu papierosów (80% chorych na schizofrenię to osoby palące) występują częściej niż w populacji ogólnej.

Tymczasem w opiece medycznej największą wagę przywiązuje się do leczenia zaburzeń psychicznych pomijając problemy somatyczne. Ponad 2/3 psychiatrów nigdy nie bada swoich pacjentów fizykalnie.  System opieki medycznej nie jest przystosowany do bardziej całościowego traktowania pacjentów z chorobami psychicznymi – pomimo częstszego występowania choroby wieńcowej zabiegi koronarografii i pomostowania aortalno-wieńcowego wykonuje się u tych chorych rzadziej.

Powyższe dane powinny skłaniać do poważnych przemyśleń osoby odpowiedzialne za organizację opieki medycznej i dostosowania się systemu ochrony zdrowia do potrzeb osób z chorobami psychiatrycznymi.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Grudzień 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Choroby somatyczne u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi a zwiększone wskaźniki umieralności”