Trudności w badaniu fizykalnym osób otyłych

Ann Willman Silk i wsp – Reexamining the Physical Examination for Obese Patients LINK: JAMA. 2011;305:193

Na łamach Journal of American Medical Association ukazała się praca Silk i wsp. na temat trudności w badaniu fizykalnym osób otyłych.   W ostatnich latach w USA liczba osób z otyłością zwiększyła się ponad dwukrotnie. Najnowsze dane amerykańskie mówią o tym, że 35% dorosłych  ma BMI powyżej 30.

Badanie fizykalne takich chorych często jest wyzwaniem. Aby chorzy ci byli pod dobrą opieką, należy uczyć lekarzy radzić sobie w takiej sytuacji. Tymczasem, studentom niewiele mówi się na temat badania otyłego pacjenta, co wynika być może z braku rozeznania nauczycieli lekarzy w skali problemu.  Problemy takie są zaledwie krótko zasygnalizowane w rozdziałach o mierzeniu ciśnienia tętniczego czy badaniu jamy brzusznej.

Pomimo, że otyłość jest znanym czynnikiem ryzyka raka piersi, to  takie pacjentki rzadziej wykonują regularnie mammografię czy mają przeprowadzany test Papanicolaou, bowiem lekarze próbują unikać trudnego badania piersi i badania ginekologicznego. Piśmiennictwo na temat raka piersi wskazuje, że znane są możliwe implikacje niewłaściwego badania otyłych kobiet. Na przykład, związek między wyższym BMI i niewyczuwalnym palpacyjnie rakiem piersi może sugerować, że badanie fizykalne piersi nie jest dobrym badaniem u kobiet z dużymi piersiami. Ewentualne konsekwencje „suboptymalnego” badania piersi mogą być pogłębione niewystarczającym skriningiem mammograficznym w tej populacji.

Stwierdzono związek między wysokością BMI a zaawansowaniem raka piersi przy rozpoznaniu, a wiadomo, że wczesne rozpoznaniem raka znacznie poprawia rokowanie. Silk i wsp. przytaczają różne techniki mające poprawić jakość badania fizykalnego osób otyłych (np. użycie bardziej odpowiedniego sprzętu, więcej czasu na badanie, piętnastominutowy odpoczynek chorego przed badaniem, itp.).   Umiejętność badania chorych otyłych jest trudna, ale ważna, w czasach, kiedy ponad jedna trzecia dorosłych boryka się z tą chorobą.

Opracowane na podstawie: JAMA / 5 stycznia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Trudności w badaniu fizykalnym osób otyłych”