Rokowanie w chorobie nowotworowej w różnych krajach – wyniki rejestru populacyjnego z lat 1995-2007

M P Coleman i wsp – Cancer survival in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden, and the UK, 1995u20132007 (the International Cancer Benchmarking Partnership): an analysis of population-based cancer registry data LINK: Lancet 2011;377:127

Przeżywalność stanowi kluczową miarę skuteczności systemów medycznych w ich opiece nad pacjentami z chorobami nowotworowymi.  We wczesnych latach 90-tych ubiegłego stulecia w wielu krajach odnotowano istotne różnice w przeżywalności dorosłych pacjentów z nowotworami. Od tego czasu wskaźniki przeżywalności  uległy poprawie ale nadal istnieją znaczące różnice pomiędzy krajami o podobnych systemach opieki zdrowotnej i zbliżonym poziomie ogólnej zamożności.

Rezultaty jednej z analiz pokazały, że od postawienia rozpoznania  choroby nowotworowej w 1999 roku w ciągu kolejnych 5 lat w Wielkiej Brytanii zmarło o około 11 400 więcej chorych niż umarłoby w 13 innych krajach europejskich, w których wskaźniki przeżywalności były najwyższe. Za połowę możliwych do uniknięcia zgonów  odpowiedzialne były nowotwory piersi, jelita grubego i płuca.

Kolejnych interesujących danych dostarcza aktualna publikacja na łamach The Lancet, prezentująca dane z rejestru International Cancer Benchmarking Partnership Data z lat 1995-2007. Populację badaną stanowiło 2,4 miliona dorosłych z 6 krajów (Australia, Kanada, Dania, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania) z rozpoznaniem raka jelita grubego, płuca, piersi (kobiety), lub jajnika. Na tej podstawie badacze opracowali między innymi wskaźniki relatywnej przeżywalności 1- i 5-letniej oraz tablice przeżywalności  uwzględniające wiek, płeć i rok kalendarzowy, a także 5-letniego przeżycia pod warunkiem przeżycia pierwszego roku od rozpoznania.

Dla wszystkich 4 typów nowotworów odnotowano poprawę przeżywalności w latach 1995-2007, przy czym rokowanie było niezmiennie najlepsze w Australii, Kanadzie i Szwecji a stosunkowo najgorsze w Danii i Wielkiej Brytanii. Dotyczyło to szczególnie pierwszego roku od rozpoznania i chorych po 56 roku życia. Przykładowo 1-roczna  przeżywalność w raku jajnika w latach 1995 – 1999 oraz 2005-2007 wyniosła  w Australii odpowiednio około 70% i 73% a Wielkiej Brytanii odpowiednio około 60% i 65%. Ogólnie różnice pomiędzy krajami zmniejszyły się z około 9% do 5% w obserwacji rocznej i z około 14% do 8% w obserwacji 5-letniej dla raka piersi. W przypadku pozostałych nowotworów różnice we wskaźnikach rokowniczych uległy mniejszym zmianom  lub nie zmieniły się wcale.

Zdaniem autorów analizy za obserwowane odmienności odpowiedzialne są: późniejsze rozpoznawanie i różnice w leczeniu, szczególnie w Danii i Wielkiej Brytanii.

Opracowane na podstawie: Lancet / 8 stycznia 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Rokowanie w chorobie nowotworowej w różnych krajach – wyniki rejestru populacyjnego z lat 1995-2007”