Biochemiczna ocena wielkości zawału serca

Paul O Collinson – Biochemical estimation of infarct size LINK: Heart 2011;97:169 (dostępny pełen tekst)

Sercowe troponiny (cTn), są obecnie uznawane za wzorcowy wskaźnik  uszkodzenia mięśnia sercowego a ich oznaczenia stanowią element postępowania diagnostycznego u wszystkich chorych z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego.  Wykazano, że wyniki oznaczeń poziomów cTn korelują z wynikami oceny czynności serca w badaniu echokardiograficznym i wielkością zawału serca w badaniu rezonansem magnetycznym.

Dla wszystkich kardiologów zajmujących się chorymi z ostrymi zespołami wieńcowymi interesujące będą z pewnością wyniki analizy, w której autorzy oceniali możliwość przewidywania zgonów u chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST włączonych do rejestru GRACE, na podstawie podwyższonych poziomów cTn.  Zgodnie z wynikami analizy cTn oznaczono u 77% uczestników GRACE, a jej poziomy korelowały z rokowaniem.

Paul O. Collinson komentujący na łamach tego samego numeru The Heart wyniki GRACE podkreślił, że badanie dostarcza mocnych dowodów na możliwość przewidywania rokowania na podstawie oznaczeń cTn. Wysoki poziom cTn stanowi często zwiastun rozwoju niewydolności serca, będącej spodziewanym następstwem rozległego zawału.

W rekomendacjach European Society of Cardiology u chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST zaleca się wykonanie badania echokardiograficznego pozwalającego ocenić funkcję lewej komory. Czy wyniki analizy rejestru GRACE  oznaczają, że możliwość oszacowania rozmiarów zawału i rokowania na podstawie oznaczeń troponiny zmienia strategię postępowania diagnostycznego i terapeutycznego? 

Collinson udziela negatywnej odpowiedzi. Możliwość oceny rozmiarów obszaru martwicy i rokowania nie zmienia  strategii leczenia polegającej na stosowaniu statyn, inhibitorów ACE, beta-blokerów i aspiryny. Jego zdaniem choć wiemy, że wysoki poziom troponiny pozwala przewidywać zgon, nie wiadomo jak postąpić aby zasadniczo zmienić losy chorych.

Opracowane na podstawie: Heart / Luty 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Biochemiczna ocena wielkości zawału serca”