Czy stężenie homocysteiny w surowicy rzeczywiście ma znaczenie w zapobieganiu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego?

Joellyn M. Abraham i wsp – The homocysteine hypothesis: Still relevant to the prevention and treatment of cardiovascular disease? LINK: Cleve Clin J Med 2010;77:911 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Cleveland Clinic Journal of Medicine ukazała się praca Joellyn M. Abraham i wsp. dotycząca aktualnego stanu wiedzy na temat wysokiego stężenia homocysteiny w surowicy jako czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (podwyższony poziom homocysteiny jest bowiem zjawiskiem dość częstym).

istnieje teoria, że wyższy poziom homocysteiny jest odpowiedzialny za wzrost ryzyka chorób serca, naczyń mózgowych i tętnic obwodowych, w mechanizmie  stymulacji wzrostu mięśni gładkich, redukcji wzrostu śródbłonka naczyniowego, zaburzeń relaksacji śródbłonka, zmniejszonej syntezy HDL, promocji odpowiedzi autoimmunologicznej czy akumulacji monocytów w blaszce miażdżycowej. Przyczynami podwyższonego poziomu homocysteiny mogą być: niedobór witamin B6, B12 i kwasu foliowego oraz niewydolność nerek i pewne wrodzone warianty enzymów odpowiedzialnych za metabolizm homocysteiny.

Zgodnie z teoretycznymi założeniami suplementacja kwasu foliowego i witamin B6 i B12 powinna obniżać poziom homocysteiny i tym samym zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego. Wyniki dotychczasowych badań są jednak niejednoznaczne a wytyczne amerykańskie nie zalecają suplementacji u osób z wysokim poziomem homocysteiny i nie rekomendują pomiaru jej poziomu, pozostając przy analizie klasycznych czynników ryzyka za pomocą skali Framingham.

Negatywne wyniki otrzymano także w badaniach wpływu suplementacji witamin z grupy B na prewencję wtórną chorób układu sercowo-naczyniowego (badania Bazzano i wsp., Alberta i wsp., Ebbinga i wsp., badanie SEARCH). Warto jednak pamiętać, że  większość z chorych włączonych do badań miała wyjściowo prawidłowy poziom homocysteiny.

Konieczne są dalsze badania wyjaśniające, czy chorzy z wyjściowo podwyższonym poziomem homocysteiny odnieśliby korzyść z suplementacji, przy jakim stężeniu należałoby rozpocząć taką terapię oraz do jakiego poziomu docelowego należy ją obniżać.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Grudzień 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Czy stężenie homocysteiny w surowicy rzeczywiście ma znaczenie w zapobieganiu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego?”