Otyłość a zmiany klimatyczne – podobieństwa

G.J. Egger i J.B. Dixon – Obesity and global warming: are they similar u201ccanariesu201d in the same u201cmineshaftu201d? LINK: MJA 2010;193:635

W komentarzu redakcyjnym na łamach Medical Journal of Australia G.J. Egger i J.B. Dixon omawiają patogenezę otyłości. Jak zauważają, generalnie można uznać, że po przekroczeniu pewnych zasobów nagromadzonej  energii, głównie w postaci tłuszczów, pojawiają się wtórne zaburzenia, takie jak np. przewlekły proces zapalny, określany jako „zapalenie metaboliczne.” Skutkiem tego są przyspieszone procesy miażdżycowe i ich kliniczne manifestacje w postaci zawałów mięśnia serca czy udarów mózgu.

Egger i Dixon porównują te procesy ze zmianami klimatycznymi. Również one są efektem nadmiernej akumulacji produktów spalania i wytwarzania energii, których nie jest w stanie przyswoić system ekologiczny Ziemi. Skutkiem tego jest efekt cieplarniany, który doprowadza do wzrostu średniej temperatury i zmian klimatycznych . Można mówić o swoistym procesie zapalnym w systemie ekologicznym.

Egger i Dixon stawiają zatem śmiałą hipotezę, że efekt cieplarniany i otyłość mają wspólne podłoże. Autorzy wskazują na dominujący w cywilizacji ludzkiej trend do stałego wzrostu ekonomicznego, łączącego się ze wzrostem uprzemysłowienia i wzrostem populacji. Zamożność zapewniona przez rozwój ekonomiczny była w poprzednich dekadach przyczyną poprawy stanu zdrowia populacji i wydłużenia średniego okresu przeżycia. Obecnie wzrost ekonomiczny i konsumpcja nie mają już tak wyraźnego korzystnego  wpływu na wskaźniki zdrowia  społecznego, a nawet, poprzez problemy związane z otyłością, mogą się wiązać z pogorszeniem stanu zdrowia.

W opinii autorów zarówno za  otyłość jak i za efekt cieplarniany odpowiada nadmierna konsumpcja. Czy zatem, aby ograniczyć epidemię otyłości należy ograniczyć tempo wzrostu ekonomicznego? Odpowiedź na pytanie o radykalną zmianę metod  profilaktyki schorzeń cywilizacyjnych pozostaje bez odpowiedzi.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 6 grudnia 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Otyłość a zmiany klimatyczne – podobieństwa”