Nowa tabletka na otyłość – nadzieje i obawy

Redakcja the Lancet – New obesity pill: new hopes, old fears LINK: Lancet 2010;376:595

Organ opiniujący FDA udzielił wstępnej pozytywnej rekomendacji na  warunkową zgodę na stosowanie nowego leku o nazwie Contrave (połączenia bupropionu z naltreksonem). Interesujący komentarz do tej rejestracji zamieszczono na łamach The Lancet.

Uzasadnieniem do wydania decyzji jest narastająca epidemia otyłości stwarzająca konieczność znalezienia skutecznej metody farmakoterapii będącej uzupełnieniem metod leczenia otyłości opartych na modyfikacji stylu życia. Szereg wcześniejszych prób zastosowania leków zakończyło się niepowodzeniem w związku z dyskwalifikacją wielu leków z powodu wywoływanych przez nie powikłań psychiatrycznych lub powikłań ze strony układu krążenia.

Komentatorzy The Lancet pytają zatem, czy wobec niepowodzenia wcześniejszych badań istnieje uzasadnienie dla pospiesznej akceptacji kolejnego leku? Czy nie lepiej byłoby poczekać na wyniki badania klinicznego potwierdzającego w pełni bezpieczeństwo nowego preparatu i jednocześnie ocenić jego skuteczność w prewencji chorób układu krążenia u osób otyłych?

FDA argumentuje, że składniki leku są znane i były stosowane w leczeniu uzależnienia od tytoniu (bupropion), lub uzależnienia od alkoholu (naltrekson). Połączenie tych dwóch składników w formie preparatu Contrave może być skuteczne w leczeniu otyłości, a działania niepożądane można przewidzieć.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku bupropionu są one jednak dość poważne i obejmują myśli samobójcze, drgawki i zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego.  Co więcej, farmakoterapii otyłości nie można przypisywać siły magicznej bowiem nie usuwa ona przyczyn przyrostu masy ciała (nieprawidłowej diety i niskiej aktywności fizycznej). A zatem, zdaniem komentatorów The Lancet decyzja o szybkiej akceptacji leku może  budzić obawy.

Opracowane na podstawie: Lancet / 18 grudnia 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Nowa tabletka na otyłość – nadzieje i obawy”