Czy statyny można bezpiecznie stosować w przypadku podwyższonych poziomów aminotransferaz?

T. Bader – Liver tests are irrelevant when prescribing statins LINK: Lancet 2010 376 1882

U około 20% dorosłej populacji w krajach rozwiniętych stwierdza się zwiększone stężenie aminotransferaz, najczęściej z powodu  stłuszczenia wątroby lub niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.Ted Bader na  łamach The Lancet w komentarzu redakcyjnym wskazuje na fakt zbyt częstej i nieuzasadnionej rezygnacji z terapii statynami u takich osób.

Szacuje się, że 10-30% pacjentów ze wskazaniami do leczenia statynami nie otrzyma tej terapii i nie będzie podlegać efektywnej profilaktyce chorób naczyniowych właśnie z powodu podwyższonego poziomu transaminaz. Wiadomo też, że same statyny mogą zwiększać aktywność transaminaz w surowicy u 10% leczonych (u 1 % leczonych aktywność transaminaz rośnie ponad trzykrotnie). Z tego powodu lekarze unikają terapii statynami w przypadku aktywności aminotransferaz wykraczających poza granice normy.

Z praktycznego punktu widzenia istotne są zatem wyniki przedstawionej w The Lancet metaanalizy bezpieczeństwa podawania statyn w grupie osób, których wyjściowe poziomy aminotransferaz były podwyższone, ale  nie przekraczały 3 krotnej wartości uznawanej za normę. U większości powodem wyższej aktywności aminotransferaz było  stłuszczenie wątroby lub niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Wykazano, że  leczenie statyną nie tylko nie powodowało wzrostu aktywności aminotransferaz, ale u części kojarzyło się z redukcją ich aktywności. W porównywanej grupie osób, w której nie stosowano statyn aktywności aminotransferaz narastały. Ponadto względna  redukcja zdarzeń sercowo-naczyniowych zależna od statyn była największa właśnie w grupie osób z podwyższonymi stężeniami aminotransferaz.

Hepatoksyczności ostrej i przewlekłej statyn nie potwierdzają  rejestry zachorowań, a także badania bioptyczne wątroby. Również pacjenci z przewlekłą chorobą wątroby nie powinni być automatycznie dyskwalifikowani z tej formy terapii. W świetle powyższych danych hepatotoksyczność statyn wg. autora komentarza nie jest poważnym zagrożeniem.

Opracowane na podstawie: Lancet / 4 grudnia 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Czy statyny można bezpiecznie stosować w przypadku podwyższonych poziomów aminotransferaz?”